Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Become a customer - Electricity

A+ A-

Becoming a Protergia customer is easy, quick and simple!

Please fill your details in the application below and one of our representatives will contact you shortly.

The form is for residential and business Low Voltage customers.

Please select one of the following to continue
New Electricity Supply
Re activation of electricity supply
Supplier Change
click2review