Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Board of Directors Protergia S.A.

A+ A-

Dinos A. Benroubi, Chairman and Managing Director

Evangelos G. Mytilineos, Vice Chairman

Michalis P. Tsagaris, Excecutive Director

Ioannis S. Giannakopoulos, Excecutive Director

Kyriakos A. Berdedes, Member 

Ioannis G. Antonopoulos, Member

Spyridoula I. Megalokonomou, Member

click2review