Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Οικιακό Αυτόνομο 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Ιουλίου 2021

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,0128 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο MAX 35%
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
 Πάγιο €/μήνα 4,5 3,5 3,5
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)      
Σεπτέμβριος 2020 0,02099 0,01364 0,01679
Οκτώβριος 2020 0,02426 0,01577 0,01941
Νοέμβριος 2020 0,02697 0,01753 0,02158
Δεκέμβριος 2020 0,02669 0,01735 0,02135
Ιανουάριος 2021 0,02904 0,01888 0,02323
Φεβρουάριος 2021 0,03312 0,02153 0,02650
Μάρτιος 2021 0,03039 0,01975 0,02431
Απρίλιος 2021 0,03022 0,01964 0,02418
Μάιος 2021 0,03303 0,02147 0,02643
Ιούνιος 2021 0,03774 0,02453 0,03019
Ιούλιος 2021 0,04154 0,02700 0,03323
Αύγουστος 2021 0,04864 0,03162 0,03891
Σεπτέμβριος 2021 0,05705 0,03708 0,04564
Οκτώβριος 2021 0,07678 0,04991 0,06143
Νοέμβριος 2021 0,10572 0,06872 0,08458
Δεκέμβριος 2021 0,09418 0,06122 0,07534
Ιανουάριος 2022 0,12870 0,08366 0,10296
Φεβρουάριος 2022 0,09731 0,06325 0,07784
Μάρτιος 2022 0,09378 0,06096 0,07503
Απρίλιος 2022 0,14290 0,09289 0,11432
Μαιος 2022 0,11604 0,07542 0,09283
Ιούνιος 2022 0,10715 0,06965 0,08572
Ιούλιος 2022 0,11902 0,07736 0,09522
Αύγουστος 2022 0,18259 0,11868 0,14607
Σεπτέμβριος 2022 0,24648 0,16021 0,19718

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Δεκεμβρίου 2020 


Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
 + [0,0088€/kWh]  + [0,0106 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
(έως Σεπ-18)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο Double 25%
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
(έως Σεπ-18)
Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο Double 30%
(από Οκτ-18 έως Φεβ-20)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 15%
(από Οκτ-18 έως Νοε-19)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο MAX 35%
(από Μαρ-20 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
(από Δεκ-19 έως Δεκ-20)
 Πάγιο €/μήνα 4,5 2,5 2,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)                
Φεβρουάριος 2018 0,02733 0,02049 0,02186 - - - - -
Μάρτιος 2018 0,02724 0,02043 0,02179 - - - - -
Απρίλιος 2018 0,02957 0,02218 0,02366 - - - - -
Μάιος 2018 0,02962 0,02222 0,02370 - - - - -
Ιούνιος 2018 0,02976 0,02232 0,02381 - - - - -
Ιούλιος 2018 0,03206 0,02405 0,02565 - - - - -
Αύγουστος 2018 0,03183 0,02387 0,02547 - - - - -
Σεπτέμβριος 2018 0,03197 0,02398 0,02558 - - - - -
Οκτώβριος 2018 0,03411 0,02558 0,02728 0,03591 0,02513 0,03052 - -
Νοέμβριος 2018 0,03375 0,02531 0,02700 0,03555 0,02489 0,03022 - -
Δεκέμβριος 2018 0,03351 0,02513 0,02681 0,03531 0,02472 0,03002 - -
Ιανουάριος 2019 0,03422 0,02567 0,02738 0,03602 0,02521 0,03062 - -
Φεβρουάριος 2019 0,03437 0,02578 0,02749 0,03617 0,02532 0,03074 - -
Μάρτιος 2019 0,03429 0,02572 0,02743 0,03609 0,02526 0,03067 - -
Απρίλιος 2019 0,03273 0,02455 0,02619 0,03453 0,02417 0,02935 - -
Μάιος 2019 0,03258 0,02444 0,02607 0,03438 0,02407 0,02922 - -
Ιούνιος 2019 0,03275 0,02457 0,02620 0,03455 0,02419 0,02937 - -
Ιούλιος 2019 0,03259 0,02444 0,02607 0,03439 0,02408 0,02923 - -
Αύγουστος 2019 0,03292 0,02469 0,02634 0,03472 0,02431 0,02952 - -
Σεπτέμβριος 2019 0,03284 0,02463 0,02627 0,03464 0,02424 0,02944 - -
Οκτώβριος 2019 0,03227 0,02421 0,02582 0,03407 0,02385 0,02896 - -
Νοέμβριος 2019 0,03220 0,02415 0,02576 0,03400 0,02380 0,02890 - -
Δεκέμβριος 2019 0,03217 0,02413 0,02573 0,03397 0,02378 0,02887 - 0,02717
Ιανουάριος 2020 0,03136 0,02352 0,02509 0,03316 0,02321 0,02818 - 0,02653
Φεβρουάριος 2020 0,03049 0,02287 0,02439 0,03229 0,02260 0,02744 - 0,02583
Μάρτιος 2020 0,03133 0,02350 0,02507 0,03313 0,02319 0,02816 0,02154 0,02651
Απρίλιος 2019 0,02695 0,02021 0,02156 0,02875 0,02012 0,02443 0,01869 0,02300
Μάιος 2020 0,02533 0,01900 0,02027 0,02713 0,01899 0,02306 0,01764 0,02171
Ιούνιος 2020 0,02541 0,01906 0,02033 0,02721 0,01905 0,02313 0,01769 0,02177
Ιούλιος 2020 0,02111 0,01583 0,01689 0,02291 0,01604 0,01947 0,01489 0,01833
Αύγουστος 2020 0,02073 0,01555 0,01658 0,02253 0,01577 0,01915 0,01465 0,01802
Σεπτέμβριος 2020 0,02090 0,01568 0,01672 0,02270 0,01589 0,01930 0,01476 0,01816
Οκτώβριος 2020 0,02036 0,01527 0,01629 0,02216 0,01551 0,01883 0,01440 0,01773
Νοέμβριος 2020 0,02040 0,01530 0,01632 0,02220 0,01554 0,01887 0,01443 0,01776
Δεκέμβριος 2020 0,02105 0,01579 0,01684 0,02285 0,01599 0,01942 0,01485 0,01828
 
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.
click2review