Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Εμπορικό

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Ιουλίου 2021
 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες 
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,0128 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο Εμπορικό Προωθητική
Εμπορικό Double 20%
Προωθητική
Εμπορικό 15%
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)      
Σεπτέμβριος 2020 0,02099 0,01679 0,01784
Οκτώβριος 2020 0,02426 0,01941 0,02062
Νοέμβριος 2020 0,02697 0,02158 0,02293
Δεκέμβριος 2020 0,02669 0,02135 0,02268
Ιανουάριος 2021 0,02904 0,02323 0,02468
Φεβρουάριος 2021 0,03312 0,02650 0,02815
Μάρτιος 2021 0,03039 0,02431 0,02583
Απρίλιος 2021 0,03022 0,02418 0,02569
Μάιος 2021 0,03303 0,02643 0,02808
Ιούνιος 2021 0,03774 0,03019 0,03208
Ιούλιος 2021 0,04154 0,03323 0,03531
Αύγουστος 2021 0,04864 0,03891 0,04135
Σεπτέμβριος 2021 0,05705 0,04564 0,04849
Οκτώβριος 2021 0,07678 0,06143 0,06527
Νοέμβριος 2021 0,10572 0,08458 0,08986
Δεκέμβριος 2021 0,09418 0,07534 0,08005
Ιανουάριος 2022 0,12870 0,10296 0,10940
Φεβρουάριος 2022 0,09731 0,07784 0,08271
Μάρτιος 2022 0,09378 0,07503 0,07972
Απρίλιος 2022 0,14290 0,11432 0,12147
Μαιος 2022 0,11604 0,09283 0,09863
Ιούνιος 2022 0,10715 0,08572 0,09107
Ιούλιος 2022 0,11902 0,09522 0,10117
Αύγουστος 2022 0,18529 0,14607 0,15520
Σεπτέμβριος 2022 0,24648 0,19718 0,20950
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Δεκεμβρίου 2020
 


Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
 + [0,008€/kWh]  + [0,0093€/kWh]
  Φυσικό Αέριο Εμπορικό
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Εμπορικό Double 15%
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Εμπορικό 10%
(έως Σεπ-18)
Φυσικό Αέριο Εμπορικό
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Εμπορικό Double 20%
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Εμπορικό 15%
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0 0 0 0
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)            
Φεβρουάριος 2018 0,02653 0,02255 0,02387 - - -
Μάρτιος 2018 0,02644 0,02247 0,02379 - - -
Απρίλιος 2018 0,02877 0,02445 0,02589 - - -
Μάιος 2018 0,02882 0,0245 0,02594 - - -
Ιούνιος 2018 0,02896 0,02461 0,02606 - - -
Ιούλιος 2018 0,03126 0,02657 0,02814 - - -
Αύγουστος 2018 0,03103 0,02638 0,02793 - - -
Σεπτέμβριος 2018 0,03117 0,0265 0,02806 - - -
Οκτώβριος 2018 0,03331 0,02831 0,02997 0,03461 0,02768 0,02941
Νοέμβριος 2018 0,03295 0,02801 0,02966 0,03425 0,0274 0,02911
Δεκέμβριος 2018 0,03271 0,02781 0,02944 0,03401 0,02721 0,02891
Ιανουάριος 2019 0,03342 0,02841 0,03008 0,03472 0,02778 0,02951
Φεβρουάριος 2019 0,03357 0,02853 0,03021 0,03487 0,02789 0,02964
Μάρτιος 2019 0,03349 0,02846 0,03014 0,03479 0,02783 0,02957
Απρίλιος 2019 0,03193 0,02714 0,02874 0,03323 0,02659 0,02825
Μάιος 2019 0,03178 0,02701 0,0286 0,03308 0,02647 0,02812
Ιούνιος 2019 0,03195 0,02716 0,02876 0,03325 0,0266 0,02827
Ιούλιος 2019 0,03179 0,02702 0,02861 0,03309 0,02647 0,02813
Αύγουστος 2019 0,03212 0,02731 0,02891 0,03342 0,02674 0,02841
Σεπτέμβριος 2019 0,03204 0,02723 0,02883 0,03334 0,02667 0,02834
Οκτώβριος 2019 0,03147 0,02675 0,02833 0,03277 0,02622 0,02786
Νοέμβριος 2019 0,0314 0,02669 0,02826 0,0327 0,02616 0,02779
Δεκέμβριος 2019 0,03137 0,02666 0,02823 0,03267 0,02613 0,02777
Ιανουάριος 2020 0,03056 0,02597 0,0275 0,03186 0,02549 0,02708
Φεβρουάριος 2020 0,02969 0,02523 0,02672 0,03099 0,02479 0,02634
Μάρτιος 2020 0,03053 0,02595 0,02748 0,03183 0,02547 0,02706
Απρίλιος 2019 0,02615 0,02222 0,02353 0,02745 0,02196 0,02333
Μάιος 2020 0,02453 0,02085 0,02208 0,02583 0,02067 0,02196
Ιούνιος 2020 0,02461 0,02092 0,02215 0,02591 0,02073 0,02203
Ιούλιος 2020 0,02031 0,01726 0,01828 0,02161 0,01729 0,01837
Αύγουστος 2020 0,01993 0,01694 0,01794 0,02123 0,01698 0,01805
Σεπτέμβριος 2020 0,0201 0,01709 0,01809 0,0214 0,01712 0,01819
Οκτώβριος 2020 0,01956 0,01662 0,0176 0,02086 0,01669 0,01773
Νοέμβριος 2020 0,0196 0,01666 0,01764 0,0209 0,01672 0,01777
Δεκέμβριος 2020 0,02025 0,01721 0,01822 0,02155 0,01724 0,01831
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.
click2review