Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χαρτογράφηση Ε.Κ.Ε.

A+ A-

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ουσιαστικότητας των ζητημάτων που αφορούν στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή μας, υλοποιήσαμε το 2013 για πρώτη φορά τη διαδικασία της Χαρτογράφησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών θεμάτων στα οποία η επιχειρηματική μας λειτουργία μας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μας περιβάλλον. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μας επέτρεψε:

• Να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους που χρήζουν συστηματικότερη αντιμετώπιση βάσει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η δραστηριότητά μας.
• Να διαμορφώσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε 29 πολιτικές Ε.Κ.Ε.
• Να καθορίσουμε συγκεκριμένες ενέργειες προς σταδιακή υλοποίηση σε περισσότερες από 20 περιοχές Ε.Κ.Ε. και 
• Να ορίσουμε συγκεκριμένους KPI’s ενεργειών για την καταγραφή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους σε 23 διαφορετικούς τομείς που αφορούν και τους τέσσερις βασικούς άξονες της ΕΚΕ (Περιβάλλον – Εργασιακές Πρακτικές – Κοινωνία – Αγορά).

click2review