Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. Οι ενεργειακές ανάγκες αλλά και η ετήσια εξοικονόμηση είναι ενδεικτικές καθώς επηρεάζονται από παράγοντες όπως η διαμόρφωση της τιμής των καυσίμων, οι καιρικές συνθήκες, ο βαθμός μόνωσης του ακινήτου. Σημαντικό στοιχείο για μια ακριβής προσφορά είναι η μελέτη του ακινήτου του ενδιαφερόμενου
ΕΠΟΜΕΝΟ calc button