Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και πρότυπα Ε.Κ.Ε.

A+ A-

Συμμετέχουμε  και υποστηρίζουμε μια σειρά από πρότυπα και πρωτοβουλίες εθνικών και διεθνών οργανισμών με σκοπό την προώθηση Ε.Κ.Ε. και των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα:

  • Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (GLOBAL COMPACT).
  • Το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative που αφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου.
  • Τις οδηγίες  του Διεθνούς προτύπου Ε.Κ.Ε. ISO26000.
  • Την ετήσια έρευνα ESG (Environment,Social and Governance) Bloomberg Survey.
  • Τις αρχές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που αφορούν στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
  • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας (ISO 9001:2008), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2004) και Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS 18001:2007).
  • Δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων που αφορούν άμεσα στον τομέα της ενέργειας όπως η προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ και η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με πρωτοβουλίες όπως:

 

- Συμμετοχή στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ),

- Συμμετοχή στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) καθώς και στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

- Συμμετοχή της Protergia στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και κλίματος, σχετικά με θέματα ενέργειας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

click2review