Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Smart Metering Services

A+ A-

Επιθυμείτε να βελτιώσετε την ενεργειακή επίδοση της εγκατάστασής σας;

Η Protergia προσφέρει λύσεις και στους επαγγελματικούς πελάτες που επιθυμούν να παρακολουθούν την ενεργειακή συμπεριφορά του συνόλου της εγκατάστασής τους 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, μέσω ενός συνδυαστικού πακέτου λογισμικού (SenseOne IoT Platform) και εγκατάστασης του δικού σας δικτύου «έξυπνων» μετρητών.

smart-meter-upda

Με τη βοήθεια των έξυπνων μετρητών που τοποθετούνται (συνήθως) στους πιο ενεργοβόρους εξοπλισμούς της επιχείρησης, επιτυγχάνεται:

  • οnline άντληση των ενεργειακών δεδομένων από ενεργοβόρους εξοπλισμούς και υποδομές της εγκατάστασης διακριτά αλλά και για το σύνολό της
  • online εντοπισμός μη κανονικών καταναλώσεων, με βάση προκαθορισμένα όρια, μέσω αυτοματοποιημένων σημάτων (alerts, alarms, notifications)
  • μέτρηση και πιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της εγκατάστασης σε σχέση με τoυς προκαθορισμένους στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης (EnPIs)
  • εξ’ αποστάσεως παρέμβαση στη λειτουργία των ενεργοβόρων υποδομών (π.χ. της θέρμανσης/ψύξης, του φωτισμού, των δικτύων Η/Υ κ.ά.)
  • σχεδόν άμεσος εντοπισμός της σπατάλης ενέργειας ανά κατηγορία και χρήση (όπως ενδεικτικά είναι η λειτουργία του κλιματισμού ή του εσωτερικού φωτισμού εκτός ωραρίου λειτουργίας της εγκατάστασης, η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού ή και φωτεινών επιγραφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ταυτόχρονη λειτουργία θέρμανσης - ψύξης στον ίδιο χώρο κ.ά.)

Εξειδικευμένοι μηχανικοί της Senseone για την υλοποίηση της παραπάνω περιγραφόμενης λύσης, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραμετροποίησης και ελέγχου της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας, εκπαίδευσης του χρήστη για την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων της καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα χειρισμού της πλατφόρμας.

click2review