Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Οικιακό Εξοχικό

A+ A-
program icon
6 μήνες Δωρεάν Πάγια για το Εξοχικό σας, & συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

Η προσφορά απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που έχουν τουλάχιστον μια ενεργή παροχή σε οποιοδήποτε οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Protergia και προσφέρει μοναδικά προνόμια:

 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Με Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση από 0,14890€/kWh (για τις καταναλώσεις Σεπτεμβρίου)
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής*
 • 6 μήνες Δωρεάν Πάγια,  με την ενεργοποίηση 2ης Οικιακής παροχής στο ίδιο ΑΦΜ
 • Χωρίς εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου! 
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
protergia fixed

 

*Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας του παρόντος κυμαινόμενου τιμολογίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), και οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο** (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Αυγουστος 2022 2,50 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 6 μήνες Δωρεάν Πάγια, με την ενεργοποίηση 2ης Οικιακής παροχής στο ίδιο ΑΦΜ
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 2,50 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 2,50 0,58756 0,58207 0,43600** 0,15153  0,14607 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% **Αφορά καταναλώσεις έως 500kWh/μήνα. Για μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh η επιδότηση είναι 0,38600 €/kWh, και πάνω από 1001KWh 0,33600 €/kWh. Για καταναλώσεις πάνω από 501kWh,  η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05000 €/kWh, εφόσον ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή0
6 μήνες Δωρεάν Πάγια, τον δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), πέμπτο (5ο), ένατο (9ο), δέκατο (10ο), και ενδέκατο (11ο) κατά χρονολογική σειρά μήνα

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**6 μήνες Δωρεάν Πάγια, τον δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), πέμπτο (5ο), ένατο (9ο), δέκατο (10ο), και ενδέκατο (11ο) κατά χρονολογική σειρά μήνα

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις εκτός διαστήματος Αναστολής

(Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

 

Προωθητική Protergia Οικιακό/Οικιακό Ν Εξοχικό Χρεώσεις με έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης  Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης 

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)

Protergia Οικιακό
(0-2000 kWh/4
μηνο)

2,25

-6 μήνες ΔΩΡΕΑΝ-

0,06396

-

2,25

-6 μήνες ΔΩΡΕΑΝ-

0,11028 -
Protergia Οικιακό
(>2000 kWh/4
μηνο)

0,06539

- 0,11274 -
Protergia Οικιακό Ν
(0-2000 kWh/4μηνο)

0,06396

0,06712 0,11028 0,07897
Protergia Οικιακό N
(>2000 kWh/4
μηνο)

0,06539

0,06712 0,11274 0,07897
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30.09.2022 για 12μηνη σύμβαση

 

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΕ kWh
(Για κατανάλωση
120 ημερών
)
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
0-1600 0,13 0,0056 0,00007 0,52 0,0213 0,00690 0,01700
1601-2000 0,05000
>2001 0,08500
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0-1600 0,00 0,00 0,00007 0,00 0,0000 0,00690 0,01700
1601-2000 0,01500
>2001 0,03000
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Για να δείτε τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ 

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Δείτε περισσότερα

click2review