Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Επαγγελματικό 3 Plus Περισσότερα

A+ A-

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων
Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:
(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.2960/01)
(β) Ειδικό Τέλος 5‰ - ΔΕΤΕ (Ν.2093/1992)
(γ) Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.25/1975, Ν.2130/1993)
(δ) Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση – ΕΡΤ  (ΦΕΚ 44Α/ 29.04.2015)

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Λοιπών Χρεώσεων

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 μηνών και αφορά αποκλειστικά στην εξασφάλιση από ενδεχόμενες μελλοντικές οφειλές του πελάτη.
Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia. Με την εμπρόθεσμη καταβολή του πρώτου λογαριασμού παρέχεται έκπτωση 30% στο ποσό της εγγύησης.

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:
ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
Η τιμολόγηση των έναντι λογαριασμών προκύπτει από συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, π.χ. την κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή». Καταχωρώντας την ένδειξη του μετρητή σας στην ενότητα "ο Λογαριασμός μου" ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα, θα τιμολογείστε κάθε μήνα σύμφωνα με την πραγματική σας κατανάλωση.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής
Για τη δική σας διευκόλυνση, η Protergia σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
Για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

click2review