Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Charge Home Energy MVP

A+ A-
program icon
Ακολούθησε την τάση. Κινήσου με το ρεύμα.

Το Protergia Charge Home Energy MVP είναι  ειδικά σχεδιασμένο για οικιακούς πελάτες και κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων και προσφέρει μοναδικά προνόμια:

  • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
  • Με Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση από 0,13510€/kWh (για τις καταναλώσεις Οκτωβρίου)
  • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής*
  • 100% Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια για το σπίτι & το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο!
  • Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
  • Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση
protergia fixed

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

  • Κέρδισε 75€ Δώρο στον 1ο λογαριασμό, κάνοντας την αίτησή σου online συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα
  • Protergia Home Insurance Δωρεάν κάλυψη στο περιεχόμενο του σπιτιού σας, έως 5.000€/έτος
  • Protergia Net Metering 5% έκπτωση στο κόστος της εγκατάστασης συστήματος Φ/Β στη στέγη!
 

*Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας του παρόντος κυμαινόμενου τιμολογίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), και οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση Χωρίς Επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση Με Επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης (€/kWh) Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57110
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600
>1000 kWh
0,33600
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,43600
>1000 kWh
0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030
>1000 kWh
0,24030
0-500 kWh
0,13510
501-1000 kWh
0,18510
>1000 kWh
0,23510
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,14030
>1000 kWh
0,19030
0-500 kWh
0,13510
501-1000 kWh
0,13510
>1000 kWh
0,18510
Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις εκτός διαστήματος Αναστολής

(Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

 
Χρεώσεις ΜΕ έκπτωση συνέπειας
Χρεώσεις χωρίς έκπτωση συνέπειας
 
ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ(€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΥΧΤΑΣ(€/kWh)
ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ(€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΥΧΤΑΣ(€/kWh)
Protergia charge
home energy MVP
(0-2000 kWh/4μηνο)
3,95
€/μήνα
0,0551
0,0355
3,95
€/μήνα
0,11028
0,07897
Protergia charge
home energy MVP
(>2000 kWh/4μηνο)
0,0564
0,0355
0,11274
0,07897
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30.09.2022 για 12μηνη σύμβαση
Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής χρεώσεων, όπως προβλέπεται στην Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας.  Δείτε περισσότερα εδώ. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ
 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΕ kWh
(Για κατανάλωση
120 ημερών
)
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
0-1600 0,00 0,00844 0,00007 0,52 0,0213 0,00690 0,01700
1601-2000 0,05000
>2001 0,08500
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0-1600 0,00 0,00844 0,00007 0,00 0,0000 0,00690 0,01700
1601-2000 0,01500
>2001 0,03000
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

 

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Δείτε περισσότερα

 
 
click2review