Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Επιστροφή

A+ A-
Με το πρόγραμμα Protergia Επιστροφή σας επιβραβεύουμε προσφέροντας:
  • 100€ Επιστροφή Συνέπειας, μέσω Πιστώσεων στη Διάρκεια του Συμβολαίου στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (στις υπηρεσίες Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας MVP Plus) 
  • 30€ Επιστροφή, ακόμα και αν ξεχάσετε να πληρώσετε εμπρόθεσμα το λογαριασμό σας (στις υπηρεσίες Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας MVP Plus) 
  • Τα αντίστοιχα ποσά για τις υπηρεσίες Φυσικού Αερίου Single Plus ανέρχονται σε 70€ Επιστροφή Συνέπειας και 20€ Επιστροφή εκτός συνέπειας

Το πρόγραμμα Protergia Επιστροφή παρέχεται με τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειεας και Φυσικού Αερίου Protergia MVP Plus καθώς και με τις υπηρεσίες  Protergia Single Plus Φυσικού Αερίου. Έτσι πλέον της επιστροφής μπορείτε να απολαμβάνετε παράλληλα μοναδικά προνόμια:

•Μη Χρέωση Ρήτρας Αναπροσαρμογής,
•Συμμετοχή στις Κρατικές Επιδοτήσεις
•Ανταγωνιστικές Χρεώσεις βάσει Κόστους 
•Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
•Χωρίς Δέσμευση
•Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia:, Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
•Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση

Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αναλογικά των ημερών κατανάλωσης κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες πραγματικής εκκαθάρισης / ημέρες Διάρκειας Σύμβασης. Αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας.
click2review