Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Πιστοποιήσεις

A+ A-

Σε όλες τις δραστηριότητές του, o Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές οι δεσμεύσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής διαχείρισης της εταιρείας και των επιχειρηματικών πρακτικών της. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης αλλά και για την ικανότητά της να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές διατάξεις και κυρίως τις απαιτήσεις και τους στόχους της τηρώντας τις διαδικασίες και οδηγίες που έχουν θεσπιστεί, η Protergia έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

Επίσης για τα καταστήματα της Protergia  έχει εξασφαλίσει τα πιστοποιητικά “SAFE RESTART”, τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας για προστασία από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κορωναίο. 

click2review