Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Όροι Διαγωνισμού

A+ A-

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»

 

* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της Διοργανώτριας «https://www.instagram.com/protergia.gr/» και έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Αθηνών Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ.151 25, με ΑΦΜ 094316669 (στο εξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί μέσω της σελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με τίτλο «Protergia.gr», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.instagram.com/protergia.gr/ ενώ οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.protergia.gr/oroisummetoxis (εφεξής η «Σελίδα της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 152 31 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως ο «Συμμετέχων» ή ο «Χρήστης»).

2.2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2.3.  Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Άρθρο 3 - Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1.  Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Πέμπτη 22.09.22 και ώρα Ελλάδος 11.30 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού τη Δευτέρα  3.10.2022 και ώρα Ελλάδος 23.59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2.  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Τρίτη 4.10.2022 και ώρα 11.00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του Δώρου.

3.3.  Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης.

Άρθρο 4 - Τρόπος Συμμετοχής

4.1.  Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στην Σελίδα της Διοργανώτριας και να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Instagram Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) της Σελίδας της Διοργανώτριας. Εκεί οι Χρήστες καλούνται να κάνουν follow στην Σελίδα της Διοργανώτριας, να κάνουν tag ένα (1) άτομο, ώστε να λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν το Δώρο που ορίζεται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων. Στην κλήρωση συμμετέχουν επίσης και όσοι ανεβάσουν story με τη φωτογραφία τους και tag την @protergia.gr από τις εκδηλώσεις που θα συμμετέχει η Εταιρεία για την Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στα Ιωάννινα στις 22.09.2022 και Voltάρω την Κυριακή 2.10.2022 στη Θεσσαλονίκη, ώστε να λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν το Δώρο που ορίζεται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.

4.2.  Η ανάρτηση σχολίου σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και το Instagram Post συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

4.3.  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό.

4.4.  Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας.

Άρθρο 5 - Δώρο – Περιεχόμενο και όροι

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (στο εξής το «Δώρο») ορίζονται στο σχετικό Instagram Post και συνίσταται στα εξής:

α. ένα (1) Ηλεκτρικό ποδήλατο XIAOMI MI SMART FOLDING BIKE   

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι, εφόσον αναδειχθεί Νικητής, θα:

  1. συγκατατεθεί για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ίδιου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραλαβή των Δώρων

5.2.  Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3.  Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων ή ο Νικητής δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6 - Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1.  Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας.

6.2.  Κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην Κλήρωση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει τις συμμετοχές σε ένα αρχείο excel στο οποίο ο κάθε Συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του. Στη συνέχεια, η Διαφημιστική Εταιρεία μπαίνει στην πλατφόρμα κληρώσεων https://www.random.org/, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθεί ο Νικητής. Σε αυτή την ιστοσελίδα η Διαφημιστική Εταιρεία ορίζει το αριθμητικό όριο/διάστημα, δηλαδή από ποιον μέχρι ποιον αριθμό θα ανακύψει ο τυχαίος αριθμός, αναλογικά με τον αριθμό των συμμετοχών στον Διαγωνισμό (πχ. από το 1 έως το 600) και ο μηχανισμός αναδεικνύει/επιλέγει έναν αριθμό τυχαία. Η Διαφημιστική ανατρέχει στο excel με τις συμμετοχές ώστε να εντοπίσει σε ποιον Συμμετέχοντα αντιστοιχεί ο αριθμός, που επιλέχθηκε τυχαία από το https://www.random.org/. Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός θα έχει παραπάνω από έναν Νικητές επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί.

6.3.  Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, πλην του Νικητή, και αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο Νικητής αυτόματα εντός 5 ωρών (από την ώρα κλήρωσης) θα ορίζεται Νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

6.4.  Ο Νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως Νικητή από την Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα (direct message) στον λογαριασμό Instagram μέσω του οποίου υπέβαλε τη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Αν ο Νικητής ανταποκριθεί θετικά στην ενημέρωση της Διοργανώτριας, τότε ο Νικητής θα κληθεί να αποστείλει στην Διοργανώτρια τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του:

α. ονοματεπώνυμο,

β. διεύθυνση

γ. τηλέφωνο επικοινωνίας, (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), και

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email, προκειμένου η «Διοργανώτρια» να προχωρήσει στην αποστολή των δώρων.

Άρθρο 7 - Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1.  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι

8.1.  Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών.

8.2.  Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των Προσωπικών του Δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4.  Η Διοργανώτρια, εφόσον ο Συμμετέχων συμφωνήσει ρητά και εγγράφως προς τούτο, δύναται να προβεί σε προβολή του Νικητή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος χωρίς να δικαιούνται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8.5.  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

click2review