emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας. Μάθετε εδώ όλα όσα αφορούν στον Covid-19.

Όροι Διαγωνισμού

A+ A-

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΩΡΑ 10 ΦΑΝΕΛΕΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ»

 

* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της Διοργανώτριας «https://www.instagram.com/protergia.gr/» και έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Αθηνών Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ.151 25, με ΑΦΜ 094316669 (στο εξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «ΔΩΡΑ 10 ΦΑΝΕΛΕΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί μέσω της σελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με τίτλο «Protergia.gr», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.instagram.com/protergia.gr/ ενώ οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.protergia.gr/oroisummetoxis (εφεξής η «Σελίδα της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 152 31 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως ο «Συμμετέχων» ή ο «Χρήστης»).

2.2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2.3.  Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Άρθρο 3 - Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1.  Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Παρασκευή 23.07.21 και ώρα Ελλάδος 11.30 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού τη Κυριακή 01.08.2021 και ώρα Ελλάδος 23.59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2.  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Δευτέρα 2.08.2021 και ώρα 11.00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των Δώρων.

3.3.  Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης.

Άρθρο 4 - Τρόπος Συμμετοχής

4.1.  Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στην Σελίδα της Διοργανώτριας και να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Instagram Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) της Σελίδας της Διοργανώτριας. Εκεί οι Χρήστες καλούνται να κάνουν follow στην Σελίδα της Διοργανώτριας και, mention τον φίλο που δεν χάνει αγώνα του Γιάννη Αντετοκουνμπο, ώστε να λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν τα Δώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.

4.2.  Η ανάρτηση σχολίου σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και το Instagram Post συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

4.3.  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό.

4.4.  Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο Συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας.

Άρθρο 5 - Δώρο – Περιεχόμενο και όροι

5.1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής το «Δώρα») ορίζονται στο σχετικό Instagram Post και συνίσταται στα εξής:

α. δέκα (10) φανέλες της ομάδας μπάσκετ ΝΒΑ Milwaukee Bucks υπογεγραμμένες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι, εφόσον αναδειχθεί Νικητής, θα:

  1. συγκατατεθεί για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ίδιου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραλαβή των Δώρων

5.2.  Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3.  Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων ή ο Νικητής δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6 - Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1.  Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας.

6.2.  Κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην Κλήρωση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει τις συμμετοχές σε ένα αρχείο excel στο οποίο ο κάθε Συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του. Στη συνέχεια, η Διαφημιστική Εταιρεία μπαίνει στην πλατφόρμα κληρώσεων https://www.random.org/, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθεί ο Νικητής. Σε αυτή την ιστοσελίδα η Διαφημιστική Εταιρεία ορίζει το αριθμητικό όριο/διάστημα, δηλαδή από ποιον μέχρι ποιον αριθμό θα ανακύψει ο τυχαίος αριθμός, αναλογικά με τον αριθμό των συμμετοχών στον Διαγωνισμό (πχ. από το 1 έως το 600) και ο μηχανισμός αναδεικνύει/επιλέγει έναν αριθμό τυχαία. Η Διαφημιστική ανατρέχει στο excel με τις συμμετοχές ώστε να εντοπίσει σε ποιον Συμμετέχοντα αντιστοιχεί ο αριθμός, που επιλέχθηκε τυχαία από το https://www.random.org/. Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός θα έχει παραπάνω από έναν Νικητές επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί.

6.3.  Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, πλην του Νικητή, και αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο Νικητής αυτόματα εντός 5 ωρών (από την ώρα κλήρωσης) θα ορίζεται Νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

6.4.  Ο Νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως Νικητή από την Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα (direct message) στον λογαριασμό Instagram μέσω του οποίου υπέβαλε τη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Αν ο Νικητής ανταποκριθεί θετικά στην ενημέρωση της Διοργανώτριας, τότε ο Νικητής θα κληθεί να αποστείλει στην Διοργανώτρια τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του:

α. ονοματεπώνυμο,

β. διεύθυνση

γ. τηλέφωνο επικοινωνίας, (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), και

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email, προκειμένου η «Διοργανώτρια» να προχωρήσει στην αποστολή των δώρων.

Άρθρο 7 - Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1.  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι

8.1.  Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών.

8.2.  Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των Προσωπικών του Δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4.  Η Διοργανώτρια, εφόσον ο Συμμετέχων συμφωνήσει ρητά και εγγράφως προς τούτο, δύναται να προβεί σε προβολή του Νικητή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος χωρίς να δικαιούνται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8.5.  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

 

 


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-SUMMER 2021»

 

* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της Διοργανώτριας «https://www.protergia.gr/oroisummetoxis» και έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Αθηνών Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ.151 25, με ΑΦΜ 094316669 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της στο δίκτυο των καταστημάτων της τον διαγωνισμό «SUMMER 2021-ΣΑΝΙΔΕΣ SUP» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός αποτελείται από την Προωθητική Ενέργεια 1 και την Προωθητική Ενέργεια 2. Κάθε πρόσωπο μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια επιθυμεί ή και στις δύο. Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην  ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο path: https://www.protergia.gr/oroisummetoxis. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 152 31 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον επόμενο όρο.

2.2.  Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υφιστάμενοι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3.  Κάθε συμμετέχων έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Άρθρο 3 – Προωθητική Ενέργεια 1 – Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατά το διάστημα 08 Ιουλίου 2021 – 30 Ιουλίου 2021 η Διοργανώτρια υλοποιεί την Προωθητική Ενέργεια 1, η οποία έχει το παρακάτω περιεχόμενο:

Σε κάθε πρόσωπο που εισέρχεται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ως υποψήφιος πελάτης σε κατάστημα λιανικής (“Protergia”) της Εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο, στη Γλυφάδα, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα, το προσωπικό του καταστήματος δίνει στο πρόσωπο σχετικό έντυπο που κάνει περιληπτική αναφορά στον Διαγωνισμό (εφεξής το «Έντυπο Protergia Summer 2021») και τον ενημερώνει σχετικά με τον Διαγωνισμό. Επίσης, κάθε υποψήφιος πελάτης δύναται να προμηθευτεί το Έντυπο Protergia Summer 2021 και από την προωθητική ομάδα της Εταιρείας που θα βρίσκεται σε κεντρικά σημεία σε κοντινή απόσταση από τα ανωτέρω καταστήματα και θα τον ενημερώσει σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του προσώπου στην Προωθητική Ενέργεια 1 κατά τα κατωτέρω οριζόμενα διενεργείται εντός ενός από τα ανωτέρω καταστήματα.

Κάθε Έντυπο Protergia Summer 2021 φέρει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό.

Εφόσον το πρόσωπο που φέρει το Έντυπο Protergia Summer 2021 ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στην Προωθητική Ενέργεια 1, καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφώνου του, το email του και τον μοναδικό κωδικό αριθμό του Εντύπου Protergia Summer 2021, στην touch screen οθόνη ή στο tablet του καταστήματος Protergia, αποδεχόμενο παράλληλα τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη. Με την καταχώριση των στοιχείων αυτών, εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη το δώρο που κέρδισε στην Προωθητική Ενέργεια 1.

Σημειώνεται ότι στην Προωθητική Ενέργεια 1 κερδίζουν όλα τα πρόσωπα που ακολουθούν τα ανωτέρω βήματα. Τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας 1 είναι αναμνηστικά δώρα Protergia. Επιπλέον όλα τα πρόσωπα που ακολουθούν τα ανωτερο βήματα μπαίνουν στην κλήρωση για το δώρο "Προωθητική Ενέργεια 2".

Άρθρο 4 – Προωθητική Ενέργεια 2 – Δικαίωμα Συμμετοχής – Διάρκεια και Κλήρωση

4.1   Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια 2 και στην Κλήρωση («Συμμετέχων») λογίζεται κάθε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την Ημερομηνία της Κλήρωσης:

4.1.1 Κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 2, όπως αυτή κατωτέρω ορίζεται, να είναι «Νέος Πελάτης» της Διοργανώτριας ή να έχει κάνει τα βήματα της "Προωθητικής Ενέργειας 1". Ως «Νέος Πελάτης» της Διοργανώτριας νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο μέχρι και την Ημερομηνία Έναρξης της Προωθητικής Ενέργειας 2 δεν έχει υπογράψει με τη Διοργανώτρια, Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για οποιοδήποτε πακέτο ηλεκτρικής ενέργειας ή/και Αίτηση Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για οποιοδήποτε πακέτο φυσικού αερίου.

4.1.2 να λάβει μέρος στην Κλήρωση συνάπτοντας σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με τη Διοργανώτρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 των παρόντων όρων.

4.1.3 κατά την Ημερομηνία της Κλήρωσης, να η εκπροσώπηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του Νέου Πελάτη για την οποία αυτός συνήψε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα τον προηγούμενο όρο να είναι στο στάδιο THALIS CONFIRMED ή να έχει εκκινήσει στην ΕΔΑ (ή σε άλλον κατά τόπον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου) η εκπροσώπηση της παροχής φυσικού αερίου του Νέου Πελάτη για την οποία αυτός συνήψε σύμβαση προμήθειας φυσικού κατά τον προηγούμενο όρο.

4.2   Η αίτηση προς σύναψη σύμβασης προμήθειας του Νέου πελάτη προς τη Διοργανώτρια πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

4.2.1 Ο Συμμετέχων πρέπει να αιτηθεί κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 2, ήτοι από την Πέμπτη 8.7.2021 και ώρα Ελλάδος 9.00 πμ (Ημερομηνία Έναρξης της Προωθητικής Ενέργειας 2) έως και την Παρασκευή 30.7.2021 και ώρα Ελλάδος 21.00μμ (Τελευταία Ημέρα Προωθητικής Ενέργειας 2) τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου στα κατωτέρω καταστήματα Protergia:

(i) Κατάστημα Protergia Γλυφάδας, Λ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 17, Γλυφάδα 16675,

(ii) Κατάστημα Protergia Νέο Ηράκλειο, Μαρίνου Αντύπα 11, Νέο Ηράκλειο, 14121,

(iii) Κατάστημα Protergia Πάτρα, Ρήγα Φεραίου 115, Πάτρα 26221, και

(iv) Κατάστημα Protergia Ιωάννινα, Ν. Ζέρβα 2, Ιωάννινα 45332.

Με την παρέλευση της Τελευταίας Ημέρας Προωθητικής Ενέργειας 2 ουδεμία συμμετοχή σε αυτήν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

4.2.2 Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την οποία ο Νέος Πελάτης αιτήθηκε τη σύναψη σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο, να είναι στο στάδιο Thalis Confirmed στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ ή/και της ΕΔΑ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 23.59 (Ημερομηνία Εκπροσώπησης).

4.2.3 Κατά την Ημερομηνία της Κλήρωσης ο Νέος Πελάτης πρέπει να εξακολουθεί να εκπροσωπείται από την Διοργανώτρια για την ίδια παροχή.

4.3.  Η Κλήρωση για την απονομή των Δώρων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 06.08.2021 και ώρα 12.00μμ (Ημερομηνία της Κλήρωσης).

4.4.  Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης.

4.5   Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ενέργειες και παραλείψεις τρίτων που είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της. Ενδεικτικά αναφέρονται η αποστολή τελικών ενδείξεων του διαχειριστή του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ή/και του αρμόδιου διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Διοργανώτρια για την εκπροσώπηση της παροχής του Νέου Πελάτη/Συμμετέχοντος και η αποστολή των ορθών δικαιολογητικών εκπροσώπησης από τον Συμμετέχοντα - Νέο Πελάτη στην Διοργανώτρια.

Άρθρο 5 – Κλήρωση και τρόπος ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας 2

5.1.  Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας.

5.2.  Κατά την ημέρα της Κλήρωσης, η Διοργανώτρια συγκεντρώνει σε ένα αρχείο excel τις παροχές για οι οποίες είναι στο στάδιο Thalis Confirmed / Επιβεβαιωμένο αίτημα μέχρι την Ημερομηνία Εκπροσώπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Υπάρχει ένα αρχείο xl. για κάθε ένα από τα 4 καταστήματα. Στο αρχείο αυτό κάθε παροχή έχει λάβει αύξοντα αριθμό συμμετοχής στην Κλήρωση. Επιπλέον η διοργανώτρια συγκεντρώνει σε ένα αρχείο excel τις συμμετοχές από την "Προωθητική Ενέργεια 1", αντίστοιχα υπάρχει ένα  αρχείο xl. για κάθε ένα από τα καταστήματα. Στη συνέχεια, η Διοργανώτρια χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση (https://www.random.org/), πραγματοποιεί την Κλήρωση οπότε και αναδεικνύονται οι Νικητές (οι αριθμοί παροχών που κληρώνονται αντιστοιχούν σε ορισμένο Συμμετέχοντα – Νέο Πελάτη). Κάθε συμμέτοχή από την "Προωθητική Ενέργεια 1" (Συμμετέχων 1) διατηρεί μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση.  Κάθε συμμέτοχή από την "Προωθητική Ενέργεια 2" (Συμμετέχων 2) διατηρεί δέκα (10) συμμετοχές στην Κλήρωση. Σημειώνεται ότι ακόμα και σε περίπτωση που ο Νέος Πελάτης γίνει πελάτης της Διοργανώτριας τόσο ως προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και ως προς παροχή φυσικού αερίου, αυτός θα έχει δέκα (10) συμμετοχές στην Κλήρωση. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

5.3.  Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) Συμμετέχοντες ως Νικητές και τέσσερις (4) Συμμετέχοντες ως Επιλαχόντες Νικητές. Ο κάθε Συμμετέχων δεν δύναται να αναδειχθεί νικητής περισσότερες της μίας φορές. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει/εμφανιστεί στη Διοργανώτρια εντός πέντε (5) ωρών από τη χρονική στιγμή της επικοινωνίας της Διοργανώτριας με αυτόν μέσω email, θα ορίζεται στη θέση του ως Νικητής ο Επιλαχών Νικητής.

5.4.  Ο Συμμετέχων θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως Νικητή από την Διοργανώτρια μέσω email. Αν ο Νικητής ανταποκριθεί θετικά στην ενημέρωση της Διοργανώτριας, τότε ο Νικητής θα κληθεί να αποστείλει στην Διοργανώτρια τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του ώστε να παραλάβει το Δώρο:

α. ονοματεπώνυμο,

β. διεύθυνση, και

γ. τηλέφωνο επικοινωνίας (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email που θα υποδείξει η Διοργανώτρια.

Άρθρο 6 - Δώρα

6.1.  Κάθε Νικητής δικαιούται ένα (1) Δώρο. Τα Δώρα είναι τέσσερεις (4) φουσκωτές σανίδες SUP.

6.2.  Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

6.3.  Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων ή ο Νικητής δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 7 - Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1.  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι

8.1.  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8.2.  Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Συμμετέχοντα στο διαδίκτυο ή στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη αυτών, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των Προσωπικών του Δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.4.  Η Διοργανώτρια, εφόσον ο Νικητής συμφωνήσει ρητά και εγγράφως προς τούτο, δύναται να προβεί σε προβολή του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος χωρίς να δικαιούνται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8.5.  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τον Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά Πωβαρέτου του Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332).

 

 

 

 

click2review