Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ENDESA HELLAS

A+ A-
2
Ιουλίου
2010

Σε συνέχεια της από 17.03.2010 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγορά του 50,01% της ΕNDESA HELLAS που κατείχε η ENDESA S.A, η Διοίκηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι νομικές διαδικασίες και ο Όμιλος καθίσταται πλέον ο μοναδικός μέτοχος στην ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review