Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών

A+ A-
2012
Οικονομικά Αποτελέσματα - PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα - PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα - PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2012
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
click2review