Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
01
PROTERGIA
Home Care
Άμεση τεχνική βοήθεια 24/7, 365 μέρες το χρόνο,  για ηλεκτρολογικές βλάβες, βλάβες φυσικού αερίου αλλά και φθορές από πυρκαγιά.
icon-1-aligned
button image
02
PROTERGIA
Home Insurance
Ασφάλιση περιεχομένου για ολοκληρωμένη κάλυψη από κλοπή, φθορά ή και φυσική καταστροφή.
icon-2-aligned
button image
03
PROTERGIA
Τι είναι το Net Metering;
Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων  για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, τον συμψηφισμό της με την ηλεκτρική ενέργεια και τη μείωση των λογαριασμών.
button image
04
PROTERGIA
Gas Connect
Ολοκληρωμένη υπηρεσία μελέτης, προμήθειας και νέας εγκατάστασης λέβητα Φυσικού Αερίου, μέσω του δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της Protergia.
button image
click2review