Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Κρατική Επιδότηση στην Ηλεκτρική Ενέργεια – Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/10/2022, είτε σε τιμολόγια χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/12/2021.
 

•    Για καταναλώσεις από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021: Όλοι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε κυμαινόμενα, είτε σε σταθερά τιμολόγια.

•    Για καταναλώσεις από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (από Ιανουάριο ’22 έως και Απρίλιο ’22): Οι κύριες κατοικίες των οικιακών καταναλωτών σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 31/12/2021, εκτός των περιπτώσεων δικαιούχων ΚΟΤ, όπου η επιδότηση θα χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ΚΟΤ. Η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    Οικιακοί πελάτες (από Μάιο ’22): Όλες οι κατοικίες (κύριες και μη κύριες) των οικιακών καταναλωτών. Η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλώτες οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμιλόγια. 
o    Επαγγελματικοί πελάτες: Οι Επαγγελματικοί πελάτες ανεξαρτήτως τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ) ΜΟΝΟ για καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 και 31/10/2022, ακόμη και αναδρομικά, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση. 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:
•    Για καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2021:
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    30€/MWh για όλους τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    60€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    80€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Νοεμβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    130€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    150€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Δεκεμβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    165€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    185€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια 

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 160 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 150 kWh ανά μήνα και 120 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 151-300 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 180€/MWh για τις πρώτες 300 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 180€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 150 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 140 kWh ανά μήνα και 110 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 141-280 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh για τις πρώτες 280 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 150 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 155 kWh και 110 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 156-310 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh για τις πρώτες 310 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 270 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 150 kWh και 210 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 151-300 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 290€/MWh για τις πρώτες 300 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 290€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 130€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 230€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 205€/MWh για τις πρώτες 150 kWh του μήνα, 160€/MWh για κατανάλωση από 151-300 kWh του μήνα και 100€/MWh για κατανάλωση που υπερβαίνει τις 300 kWh του μήνα και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης
(Η επιδότηση χορηγείται κατά τα γνωστά με αναλογία ημερών 10 kWh/μέρα)
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις ΜΗ κύριες κατοικίες: 100€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 215€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 215€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 120€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 170€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 185€/MWh για τις πρώτες 150 kWh του μήνα, 140€/MWh για κατανάλωση από 151-300 kWh του μήνα και 100€/MWh για κατανάλωση που υπερβαίνει τις 300 kWh του μήνα και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης
(Η επιδότηση χορηγείται κατά τα γνωστά με αναλογία ημερών 10 kWh/μέρα)
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις ΜΗ κύριες κατοικίες: 100€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 195€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 195€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 150€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 200€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 240€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 240€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 148€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 44€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 192€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 213€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 337€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 377€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 377€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 250€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 300€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 87€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 337€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 639€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 677€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 677€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 342€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 262€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 604€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 297€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 639€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά όλες τις κατοικίες (για 31 ημέρες):
Κλιμακωτή Επιδότηση – 3 κλίμακες:
    για όλες τις καταναλώσεις του μήνα έως το όριο των 500 kWh: 436 €/MWh
    για τις καταναλώσεις του μήνα από 501 μέχρι 1.000 kWh: 386 €/MWh & εάν υπάρχει μείωση κατά 15% στην μέση ημερήσια κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε δίνεται επιπλέον επιδότηση 50 €/MWh
    για το σύνολο των καταναλώσεων του μήνα που υπερβαίνουν τις 1.000kWh: 336 €/MWh & εάν υπάρχει μείωση κατά 15% στην μέση ημερήσια κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε δίνεται επιπλέον επιδότηση 50 €/MWh
Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας, η υπερβάλλουσα κατανάλωση επιδοτείται βάσει της τιμής επιδότησης της επόμενης σε σειρά κλίμακας.
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 485 €/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 485 €/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Για τους μη οικιακούς/Επαγγελματικούς:
    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 230 €/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και μηνιαία κατανάλωση έως 2.000 kWh, καθώς και για το σύνολο της κατανάλωσης των αρτοποιείων (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος παροχής: επιπλέον 168 €/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 398 €/MWh)
    Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως και 35kVA και μηνιαία κατανάλωση μεγαλύτερη από 2.000 kWh, η κατανάλωση άνω του προαναφερόμενου ορίου: 230 €/ΜWh
    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 206 €/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 436 €/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια
 

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά θα εφαρμόζεται είτε στους εκκαθαριστικούς είτε στους έναντι λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τον τίτλο «Αναδρομική Πίστωση Ταμείου Εν. Μετάβασης».
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 


Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται αναδρομικά για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/10/2022, βάσει των ποσών σε €/MWh ανά κατηγορία τιμολογίου και ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, για τις ημέρες που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia στην εκάστοτε κατηγορία τιμολογίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Για τυχόν διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021 που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε τιμολόγιο χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής, θα εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό βάσει των ποσών σε €/MWh ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
 
Για τυχόν διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021 που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε σταθερό τιμολόγιο, θα εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό βάσει των ποσών σε €/MWh ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται και σε πελάτες ΚΟΤ & ΤΥΑ, βάσει των παραπάνω ποσών σε €/MWh ανά μήνα
 
Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση
 
Τα ανωτέρω μέτρα θα αξιολογούνται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος κάθε μήνα με βάση την εξέλιξη των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αναλόγως θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης.
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
click2review