Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

A+ A-
program icon

Κοινόχρηστο Single Plus

Τώρα Φυσικό Αέριο Single Plus με Τιμές…στο Κόστος! Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει μοναδικά προνόμια: 

 • 70€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 20€ εκτός συνέπειας)*
 • Ανταγωνιστική Κυμαινόμενη Χρέωση βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής 
 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
 • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
 • Μηδενική Εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής
 • Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ισχύει για 24μηνη Σύμβαση

Συνδύασε Ηλεκτρική Ενέργεια με Φυσικό Αέριο και κέρδισε ακόμα περισσότερο με Double MVP Plus!
•    Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια
•    200€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 60€ εκτός συνέπειας):
ΦΑ: 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* & ΗΕ: 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου 
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
  Βασικό:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
Plus
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
MVP Plus
Προωθητική Single:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
Single Plus
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0      5,0
Protergia Επιστροφή - 100€ συνέπειας
(ή 30€ εκτός συνέπειας)
70€ συνέπειας
(ή 20€ εκτός συνέπειας)
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Οκτώβριος 2022 0,21550 0,21550 0,21550
Νοέμβριος 2022 0,14857 0,14857 0,14857

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF  

* Τα ποσά € Protergia Επιστροφή Συνέπειας κάθε υπηρεσίας, αφορούν έκπτωση συνέπειας,  μέσω Πιστώσεων στη Διάρκεια του Συμβολαίου στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που λαμβάνει ο πελάτης (100€ για Ηλεκτρική Ενέργεια, 100€ για Φυσικό Αέριο σε Κοινόχρηστο MVP Plus και 70€ σε Κοινόχρηστο Single Plus) . Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού το ποσό επιστροφής σε κάθε υπηρεσία ορίζεται στο ποσό € εκτός συνέπειας (30€ για Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο σε Κοινόχρηστο MVP Plus, 20€ για Φυσικό Αέριο Κοινόχρηστο Single Plus). Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/10/2022, για 24μηνη σύμβαση. Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Δείτε περισσότερα εδώ. Για το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας Protergia MVP Plus δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά τη λήξη της διάρκειας αναστολής της (άρθρο 138 ν. 4951/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς Double MVP Plus, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ, στο ίδιο ΑΦΜ. 

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου προ Σεπτεμβρίου 20022, Ιουλίου 2021 & Δεκεμβρίου 2020 
Δείτε τις τιμές TTF κάθε μήνα

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

 • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
 • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
 • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα

click2review