Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

A+ A-
program icon

Κοινόχρηστο

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Προσφορά για Φυσκό Αέριο: 40% έκπτωση στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου για συνεπείς πελάτες για 2 ολόκληρα χρόνια!

Συνδύασε Ηλεκτρική Ενέργεια με Φυσικό Αέριο και κέρδισε ακόμα περισσότερο! 50% έκπτωση στο Φυσικό Αέριο για συνεπείς πελάτες για 2 χρόνια & Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια!!

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 ΠΑΓΙΟ (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Κοινόχρηστο
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000
+ [ 0,0245 €/kWh ]
 

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF  

Οι προσφορές ΦΑ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 24μηνη σύμβαση και οι προσφορές ΗΕ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 12μηνη σύμβαση.

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + για το κοινόχρηστο [ 0,0245 €/kWh ] Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF 

Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο , κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με ή χωρίς ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.

Double Energy MVP για κοινόχρηστες συνδέσεις: Για το σκέλος του φυσικού αερίου, η έκπτωση 50% εφαρμόζεται στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου για την προωθητική ενέργεια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο MVP» με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού.

Προσφορά για Φυσικό Αέριο: Η έκπτωση 40% εφαρμόζεται στις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου για τις προωθητικές «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο / Κοινόχρηστο 40%».

Η έκπτωση αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του Προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων.

Οι προσφορές ΦΑ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 24μηνη σύμβαση, και οι προσφορές ΗΕ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 12μηνη σύμβαση,

Ο τρόπος υπολογισμούς των χρεώσεων προς τον πελάτη, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προβλέπονται στην Αίτηση Προσφορά Προμήθειας και στα άρθρα 8.8 και 11.2 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς double energy Φυσικού Αερίου, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ, στο ίδιο ΑΦΜ

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Κοινόχρηστο NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,0245 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο
Οικιακό Κοινόχρηστο
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Κοινόχρηστο Double MVP 50%
Προωθητική
 Οικιακό Κοινόχρηστο 40%
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)      
Ιούλιος 2021 0,05324 0,02662 0,03194
Αύγουστος 2021 0,06034 0,03017 0,03621
Σεπτέμβριος 2021 0,06875 0,03438 0,04125
Οκτώβριος 2021 0,08848 0,04424 0,05309
Νοέμβριος 2021 0,11742 0,05871 0,07045
Δεκέμβριος 2021 0,10588 0,05294 0,06353
Ιανουάριος 2022 0,14040 0,07020 0,08424
Φεβρουάριος 2022 0,10901 0,05450 0,06540
Μάρτιος 2022 0,10548 0,05274 0,06329
Απρίλιος 2022 0,15460 0,07730 0,09276
Μαιος 2022 0,12774 0,06387 0,07664
Ιούνιος 2022 0,11885 0,05942 0,07131
Ιούλιος 2022 0,13072 0,06536 0,07843
Αύγουστος 2022 0,19429 0,09714 0,11657
       

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου προ Ιουλίου 2021 & Δεκεμβρίου 2020 
Δείτε τις τιμές TTF κάθε μήνα

*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου του Φυσικού Αερίου.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα

click2review