Φυσικό Αέριο για την Επιχείρηση

A+ A-
program icon

Φυσικό Αέριο για Επαγγελματίες

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

 

 Πάγιο (€/μήνα) 
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh) 
Εμπορικό
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,0237 €/kWh ]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF 

Οι προσφορές ΦΑ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 24μηνη σύμβαση και οι προσφορές ΗΕ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 12μηνη σύμβαση.

Προσφορά για Φυσικό Αέριο: η έκπτωση 40% εφαρμόζεται στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου για την προωθητική "Φυσικό Αέριο Εμπορικό 40%". Η έκπτωση αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του Προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ

Double Energy MVP: Για το σκέλος του φυσικού αερίου, η έκπτωση 50% εφαρμόζεται στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου για την προωθητική ενέργεια «Φυσικό Αέριο Εμπορικό MVP» με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού για 2 χρόνια. Για το σκέλος της ηλεκτρικής ενέργειας, για την προωθητική «Ε1-MVP» η έκπτωση 50% εφαρμόζεται στις χρεώσεις ενέργειας του βασικού τιμολογίου Ε1/1Β με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού & χρέωση παγίου 5€/μήνα για 1 έτος για την προωθητική ενέργεια «Ε3-MVP» η έκπτωση 50% εφαρμόζεται στη χρέωση ενέργειας ημέρας και έκπτωση 20% στη χρέωση ενέργειας νύχτας του βασικού τιμολογίου Ε3/3Β με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού & χρέωση παγίου 5€/μήνα για 1 έτος και για την προωθητική ενέργεια «Ε2-MVP» εφαρμόζεται έκπτωση 35% στη χρέωση ενέργειας του βασικού τιμολογίου Ε2/2Β με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού και 100% έκπτωση στη χρέωση ισχύος, χωρίς χρέωση παγίου, για 1 έτος.

Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά εμπορικούς, βιομηχανικούς και ηλεκτροπαραγωγούς πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. 

Ο τρόπος υπολογισμούς των χρεώσεων προς τον πελάτη, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προβλέπονται στην Αίτηση Προσφορά Προμήθειας και στα άρθρα 8.8 και 11.2 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής χρεώσεων, όπως προβλέπεται στην Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,0237 €/kWh ] Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF

Ο τρόπος υπολογισμούς των χρεώσεων προς τον πελάτη, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προβλέπονται στην Αίτηση Προσφορά Προμήθειας και στα άρθρα 8.8 και 11.2 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,0237 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο Εμπορικό Προωθητική
Εμπορικό Double MVP 50%
Προωθητική
Εμπορικό 40%
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)      
Ιούλιος 2021 0,05244 0,02622 0,03146
Αύγουστος 2021 0,05954 0,02977 0,03573
Σεπτέμβριος 2021 0,06795 0,03398 0,04077
Οκτώβριος 2021 0,08768 0,04384 0,05261
Νοέμβριος 2021 0,11662 0,05831 0,06997
Δεκέμβριος 2021 0,11805 0,05902 0,07083
Ιανουάριος 2022 0,13690 0,06980 0,08376
Φεβρουάριος 2022 0,10821 0,05410 0,06492
Μάρτιος 2022 0,10468 0,05234 0,06281
Απρίλιος 2022 0,15380 0,07690 0,09228
Μαιος 2022 0,12694 0,06347 0,07616
Ιούνιος 2022 0,12694 0,06347 0,07616

 

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά πελάτες Εμπορικούς, Βιομηχανικούς & Ηλεκτροπαραγωγούς εντός ή εκτός Αττικής. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου προ Ιουλίου 2021 & Δεκεμβρίου 2020 
Δείτε τις τιμές TTF κάθε μήνα

*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου του Φυσικού Αερίου.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα

click2review