Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Εργασιακός χώρος & Συνθήκες Εργασίας

A+ A-

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας απολαμβάνουν το δικαίωμα να έχουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, αλλά αναγνωρίζουν και το καθήκον για υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά που συμβάλλει στην προσωπική και ομαδική εξέλιξη.

Περιβάλλον εργασίας

Παρέχουμε συνθήκες εργασίας που εξασφαλίζουν:

  • Βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.
  • Εκπλήρωση επαγγελματικών και προσωπικών φιλοδοξιών.

Εργασιακή ειρήνη

Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης στον εργασιακό μας χώρο, αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία. Με επίγνωση της ευθύνης ενός μεγάλου εργοδότη, η εταιρία υλοποιεί σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τους εργαζομένους, και τη θεμελίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ασφάλεια & Υγεία

Η προστασία των εργαζομένων, στους χώρους εργασίας της εταιρείας μας, από παράγοντες που βλάπτουν τη σωματική τους ακεραιότητα αποτελεί καθημερινή μας μέριμνα και καθήκον. Η πολιτική διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας έχει ένα και μοναδικό στόχο, «Κανένα Ατύχημα».

Η υλοποίηση της παραπάνω επιδίωξης περιλαμβάνει την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, συνεχή επιφυλακή, κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική μας διαδικασία. Η πολιτική μας στον ευαίσθητο αυτόν τομέα, υλοποιείται με τη δημιουργία αλλά και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.

click2review