Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Επικοινωνία για θέματα Ε.Κ.Ε.

A+ A-

Βασικός σκοπός της διαδικτυακής ενότητας της Ε.Κ.Ε., όπως άλλωστε και της έκδοσης του Κοινωνικού μας Απολογισμού, είναι η άμεση ενημέρωση των ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας για τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τις μελλοντικές μας δεσμεύσεις στην ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας να δεχθούμε τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις σας αναφορικά με την δραστηριοποίησή μας στην Ε.Κ.Ε. αλλά και την έκδοση του ετήσιου Κοινωνικού μας Απολογισμού. 

Παρακαλούμε στείλτε μας τις απόψεις σας: 
Βίβιαν Μπουζάλη 
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
 

click2review