Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Επενδύοντας στο μέλλον

A+ A-

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας είναι η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος για την προώθηση και επίτευξη του Οράματος και της Στρατηγικής μας.

Η δραστηριοποίηση μας στον ενεργειακό κλάδο και η συνεχής οικονομική ανάπτυξή του με ταχύς ρυθμούς, προσφέρει στους εργαζομένους μας τη σιγουριά της μεγάλης, σταθερής εταιρείας, και ταυτόχρονα τους παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

 

  • αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,
  • διαχειριστούν νέες προκλήσεις,
  • καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
  • προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
  • αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.
click2review