Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Επεξήγηση όρων

A+ A-

Αιολικό πάρκο
Το σύνολο των ανεμογεννητριών ενός έργου που μετατρέπουν την Αιολική ενέργεια σε Ηλεκτρική ενέργεια.
 

Αιολική Ενέργεια
Είναι η κινητική ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου και μετατρέπεται, μέσω ανεμογεννητριών, σε χρήσιμη μηχανική ενέργεια ή/και σε ηλεκτρική ενέργεια.
 

Ανεμογεννήτριες
Μηχανές που μετατρέπουν την Αιολική ενέργεια, σε Ηλεκτρική ενέργεια.
 

Διασυνδεδεμένο σύστημα
Είναι οι γραμμές, οι εγκαταστάσεις και οι μετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ή προς την ελληνική επικράτεια.
 

Ηλιακή Ενέργεια

Είναι η μορφή ενέργειας που παράγεται με την ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση των κτιρίων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (και με τη χρήση ενεργητικών ή και παθητικών συστημάτων), όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α) με τη χρησιμοποίηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων και β) με τα ηλιακά θερμικά συστήματα.
 

Θερμικές μονάδες
Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
 

Λιανική αγορά 
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης.
 

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ)
Πρόκειται για θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενη από συνδυασμό αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο και η οποία συμπεριλαμβάνει λέβητα ανάκτησης θερμότητας, τριφασική σύγχρονη γεννήτρια και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις.
 

Πράσινη Ενέργεια
Η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)
H Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) βασίζεται στην ταυτόχρονη παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την ίδια ενεργειακή πηγή.
 

Υδραυλική Ενέργεια
Είναι η ενέργεια των υδατοπτώσεων που αξιοποιούν τα υδροηλεκτρικά έργα (μικρά υδροηλεκτρικά χαρακτηρίζονται τα έργα μέχρι 15 MW ηλεκτρικής ισχύος), με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε μηχανική ενέργεια.
 

Φωτοβολταϊκό πάρκο
Το σύνολο των φωτοβολταϊκών συστημάτων ενός έργου που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.
 

Χονδρεμπορική αγορά
Το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνονται ο ΗΕΠ, η διαδικασία Κατανομής, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων και ο Μηχανισμός διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος και συμμετέχουν οι παραγωγοί, οι προμηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες.

click2review