Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Επαγγελματικό ρεύμα χαμηλής τάσης

A+ A-

Τα επαγγελματικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia απευθύνονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Xαμηλής και Μέσης Τάσης και έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησής σας, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση των λειτουργικών σας εξόδων.

Επιλέξτε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τιμοκατάλογο και τα χαρακτηριστικά του.

Ποιό πρόγραμμα σας ταιριάζει;

icon
Protergia Επαγγελματικό 1 Plus
Το Protergia Επαγγελματικό 1Plus με τιμές βάσει κόστους & Xωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
icon

Διπλή Ενέργεια για Επαγγελματίες

  Το Protergia Double Energy απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ. 50% έκπτωση συνέπειας στο Φυσικό Αέριο Mηδενικό Πάγιο στο Φυσικό Αέριο 100€ Protergia Επιστροφή για εμπρόθεσμη εξόφληση* 30€ Protergia Επιστροφή για μη εμπρόθεσμη εξόφληση* Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής, ακόμα και μετά το διάστημα αναστολής της Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια 24X7 με το πρόγραμμα Protergia Business Care Μηδενική Εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου! Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση   Συνδύασε Ηλεκτρική Ενέργεια με Φυσικό Αέριο και κέρδισε ακόμα περισσότερο! 50% έκπτωση στο Φυσικό Αέριο για συνεπείς πελάτες για 2 χρόνια & Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια! Οι προσφορές ΦΑ και ΗΕ ισχύουν για νέες αιτήσεις με 24μηνη σύμβαση. Περισσότερα   Double Energy MVP: Για το σκέλος του φυσικού αερίου, η έκπτωση 50% εφαρμόζεται στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου για την προωθητική ενέργεια «Φυσικό Αέριο Εμπορικό MVP» με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού πελάτες για 2 χρόνια & Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια!. Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά εμπορικούς, βιομηχανικούς και ηλεκτροπαραγωγούς πελάτες με συνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. Ο τρόπος υπολογισμούς των χρεώσεων προς τον πελάτη, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προβλέπονται στην Αίτηση Προσφορά Προμήθειας και στα άρθρα 8.8 και 11.2 των Γενικών Ορων της σύμβασης προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 100€ Protergia Επιστροφή συνέπειας. Ισχύει για νέες αιτήσεις Protergia MVP Plus έως 31/10/2022, για 24μηνη σύμβαση. Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου Για το παρόν τιμολόγιο δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά το διάστημα αναστολή της (άρθρο 138 ν. 4951/2022) Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής * *Τα 100€ Protergia Επιστροφή αφορούν έκπτωση συνέπειας, μέσω Πιστώσεων στη Διάρκεια του Συμβολαίου στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που λαμβάνει ο πελάτης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού το ποσό επιστροφής ορίζεται σε 30€. Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν παρέχονται σωρευτικά Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022), για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας, χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ   ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,0237 €/kWh ] Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Χρήσιμες πληροφορίες για TTF Ο τρόπος υπολογισμούς των χρεώσεων προς τον πελάτη, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προβλέπονται στην Αίτηση Προσφορά Προμήθειας και στα άρθρα 8.8 και 11.2 των Γενικών Ορων της σύμβασης προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ  Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο , κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με ή χωρίς ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. Δείτε περισσότερα εδώ    Για να δείτε τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
icon
Protergia Επαγγελματικό 2 Plus
Το Protergia Επαγγελματικό 2 Plus, με τιμές βάσει κόστους & Xωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής, απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
icon
Protergia Επαγγελματικό 3 Plus
Το Protergia Επαγγελματικό 3 Plus Plus, με τιμές βάσει κόστους & Xωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής, απευθύνονται σε επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
click2review