Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
03
PROTERGIA

Energy Control

Η Protergia θέλει πάντα να προσφέρει περισσότερα. Για αυτό φέρνει τώρα λύσεις ψηφιακών εργαλείων σε επαγγελματίες και σε επιχειρήσεις για την πρόληψη της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Λύσεις, οι οποίες προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες τους.   

Οι λύσεις Protergia Energy Control προσφέρουν ένα νέο φιλικό τρόπο για την ψηφιακή παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησής τους.

Στηρίζονται στη βραβευμένη ψηφιακή πλατφόρμα SenseOne ΙοT Platform, η οποία συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα κατανάλωσης όπως καταγράφονται από την ειδική ψηφιακή μετρητική διάταξη eTactica.

 

Η πρόληψη της ενεργειακής σπατάλης γίνεται εύκολη
για τους πελάτες της Protergia, γιατί μπορούν:
 
• Να διαχωρίζουν την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος
που καταναλώνεται ανά βάρδια ή εντός και εκτός ωραρίου.
 
• Να θέτουν ένα όριο κατανάλωσης εκτός ωραρίου λειτουργίας
και εάν υπάρξει υπέρβασή του, να λαμβάνουν άμεση
αυτοματοποιημένη ενημέρωση (alarm) από την πλατφόρμα.
 
Τι προσφέρει η υπηρεσία Protergia Energy Control:
 
• Ψηφιακή μετρητική διάταξη ηλεκτρικής ενέργειας.
• Εύχρηστο λογισμικό για την παρακολούθηση της κατανάλωσης.
• Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm) σε περίπτωση υπέρβασης ορίου κατανάλωσης.
• Εβδομαδιαία ανάλυση (report) για την κατανάλωση.

 

 
Στην Protergia φροντίζουμε κάθε ξεχωριστή ενεργειακή ανάγκη σας.
 
Κάθε επαγγελματίας και κάθε επιχείρηση έχει ξεχωριστές ενεργειακές ανάγκες.
Άρα χρειάζεται και τα αντίστοιχα εργαλεία που απαντάνε και υπηρετούν
τις ξεχωριστές απαιτήσεις τους για καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.
 
 
Protergia
Energy Control Light
 
Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
μεγαλύτερη από 600MWh.
 
 
Η ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης ηλεκτρικής ενέργειας
«Protergia Energy Control LIGHT» αποτελεί έναν έξυπνο και
απλό τρόπο για τον έλεγχο της κατανάλωσης της
εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.
 
Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:
 

Διαγράμματα (dashboard) για την
παραστατική απεικόνιση
των δεδομένων
κατανάλωσης.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm)
για ασυνήθιστα υψηλές
καταναλώσεις εκτός
ωραρίου λειτουργίας.

Εβδομαδιαία τυποποιημένη
απολογιστική ανάλυση (report)
κατανάλωσης.
 
Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:
 
Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα),
διακόπτης μέχρι 63Α, σύνδεση στο Internet. Την ημέρα της εγκατάστασης απαιτείται ολιγόλεπτη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 
 
 
 
 
Protergia
Energy Control Medium
 
Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
μεγαλύτερη από 1.800MWh.
 
 
Με τηv ολοκληρωμένη υπηρεσία «Protergia Energy Control MEDIUM»,
έχοντας τον έλεγχο της κατανάλωσης της εγκατάστασης σε
πραγματικό χρόνο σε τρία σημεία, επιτρέπεται ο διαχωρισμός
της κατανάλωσης των φορτίων ανά χρήση.
 
Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:
 

Online έλεγχος
της κατανάλωσης
σε πραγματικό χρόνο
σε τρία σημεία.

Διαχωρισμός
της κατανάλωσης
των φορτίων
ανά χρήση.

Ανάλυση
της κατανάλωσης
εντός/εκτός ωραρίου
λειτουργίας ή ανά βάρδια.

Διαγράμματα (dashboard) για την
παραστατική απεικόνιση
των δεδομένων
κατανάλωσης.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm)
για ασυνήθιστα υψηλές
καταναλώσεις εκτός
ωραρίου λειτουργίας.

Απεικόνιση σε γράφημα της περιοδικότητας
και της συχνότητας αιχμών
κατανάλωσης σε εβδομαδιαία βάση.
 
Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:
 
Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα),
500Α γενικός διακόπτης και 200Α τα υπόλοιπα δύο σημεία (στον ίδιο πίνακα και κάτω από τον ίδιο γενικό διακόπτη), σύνδεση στο Internet.
 
 
 
 
 
Protergia
Energy Control Large
 
Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
μεγαλύτερη από 2.200MWh.
 
 
Έχοντας τον έλεγχο της κατανάλωσης της εγκατάστασης σε πραγματικό
χρόνο σε τρία σημεία, με την ολοκληρωμένη λύση «Protergia Energy
Control LARGE», καλύπτονται οι πρώτες απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 
Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:
 

Online έλεγχος
της κατανάλωσης
σε πραγματικό χρόνο
σε τρία σημεία.

Διαχωρισμός
της κατανάλωσης
των φορτίων
ανά χρήση.

Ανάλυση
της κατανάλωσης
εντός/εκτός ωραρίου
λειτουργίας ή ανά βάρδια.

Διαγράμματα (dashboard) για την
παραστατική απεικόνιση
των δεδομένων
κατανάλωσης.

Εβδομαδιαία τυποποιημένη
απολογιστική (ανάλυση)
report κατανάλωσης.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm)
για ασυνήθιστα υψηλές
καταναλώσεις εκτός
ωραρίου λειτουργίας.

Απεικόνιση σε γράφημα της περιοδικότητας
και της συχνότητας αιχμών κατανάλωσης
και σύγκριση με προηγούμενα έτη από
δεδομένα κατανάλωσης Μέσης Τάσης
(portal ΔΕΔΔΗΕ).
 
Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:
 
Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα),
3.000Α γενικός διακόπτης και 500Α τα υπόλοιπα δύο σημεία (στον ίδιο πίνακα και κάτω από τον ίδιο γενικό διακόπτη), σύνδεση στο Internet.
 
 
 
 
 
Protergia
Energy Control Heavy
 
Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
μεγαλύτερη από 4.300MWh.
 
 
Η ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση «Protergia Energy Control HEAVY»
καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών φορτίων, επιτρέποντας
τον έλεγχο της κατανάλωσης της εγκατάστασης
σε πραγματικό χρόνο σε οκτώ σημεία.
 
Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:
 

Online έλεγχος
της κατανάλωσης
σε πραγματικό χρόνο
σε οκτώ σημεία.

Διαχωρισμός
της κατανάλωσης
των φορτίων
ανά χρήση.

Ανάλυση
της κατανάλωσης
εντός/εκτός ωραρίου
λειτουργίας ή ανά βάρδια.

Διαγράμματα (dashboard) για την
παραστατική απεικόνιση
των δεδομένων
κατανάλωσης.

Ενεργειακή ανάλυση (energy report)
με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης
των 3 πρώτων μηνών.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm)
για ασυνήθιστα υψηλές
καταναλώσεις εκτός
ωραρίου λειτουργίας.

Απεικόνιση σε γράφημα της περιοδικότητας
και της συχνότητας αιχμών κατανάλωσης
και σύγκριση με προηγούμενα έτη από
δεδομένα κατανάλωσης Μέσης Τάσης
(portal ΔΕΔΔΗΕ).
 
Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:
 
Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα),
3.000Α για δύο 3φασικούς διακόπτες, 500Α για 4 3φασικούς διακόπτες και 200Α τα υπόλοιπα σημεία (στον ίδιο πίνακα και κάτω από τον ίδιο γενικό διακόπτη), σύνδεση στο Internet.
 
 
 
 
 
 
 
click2review