Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Energy Compliance Services

A+ A-

Είστε υπόχρεοι βάσει του άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015;

Η Protergia σας βοηθά να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας, υπό την επίβλεψη έμπειρης ομάδας ενεργειακών ελεγκτών, για την συμμόρφωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015, περί διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στην εγκατάστασή σας.

Η ομάδα των ενεργειακών ελέγχων απαρτίζεται από ενεργειακούς ελεγκτές και μηχανικούς, που διαθέτουν εμπειρία στις μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης, και σας παρέχουν κάθε πληροφορία και υποστήριξη σχετικά με την διαδικασία προσαρμογής της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και στα όσα περιγράφονται στον σχετικό οδηγό ενεργειακών ελέγχων.

click2review