emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας. Μάθετε εδώ όλα όσα αφορούν στον Covid-19.

Ένα Μέλλον Στηριγμένο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

A+ A-

Ξανασχεδιάζουμε το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος

Το μέλλον όλων μας μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένα μέλλον στηριγμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα μέλλον που βασίζεται αποκλειστικά σε βιώσιμες λύσεις, σε βιώσιμες ιδέες και σε βιώσιμες παροχές. Υπηρεσίες και προϊόντα που μπορεί να δημιουργούνται σήμερα αλλά έχουν πάντα ως στόχο ένα καλύτερο αύριο.

Στην Protergia δείχνουμε έμπρακτα το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Με προϊόντα που επιτρέπουν σε όλους να παράξουν τη δική τους ενέργεια. Με σχέδια για τη νέα εποχή στις μετακινήσεις με την ηλεκτροκίνηση. Και με επενδύσεις έμπρακτης συνεισφοράς στο περιβάλλον για την ολοένα και περισσότερο χρησιμοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, αφήνουμε στο μέλλον κάτι από εμάς. Αφήνουμε το πιο φωτεινό μας κομμάτι.
 

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της MYTILINEOS, συνεπώς και της Protergia, του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της εταιρείας. Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της χώρας εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την αειφορία με εφαλτήριο την αποστολή και τις αξίες της. Η επιχειρηματική Αποστολή της ορίζει: «Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία. Ο τρόπος με τον οποίο η MYTILINEOS, και μέσα από την Protergia, δημιουργεί και προσφέρει αξία αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου». Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της μέχρι και την άντληση εσόδων, η εταιρεία δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους σφαίρα επιρροής. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που εκτείνεται, πέρα από τα όρια δραστηριοποίησης της εταιρείας, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά.

 

 
 

 

Η Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα). Η εταιρεία διαχρονικά επενδύει σε μονάδες οι οποίες είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον και μπορούν να βοηθήσουν στους εθνικούς στόχους της χώρας για το κλίμα. Η εταιρεία έχει συνταχθεί στην εθνική αυτή προσπάθεια και στο μερίδιο που της αναλογεί έχει δεσμευτεί ότι η βιομηχανική της δραστηριότητα θα γίνει και αυτή «πράσινη». Το Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου, όπου εδρεύει ο κύριος όγκος των σταθμών της Protergia, επιδιώκει να είναι ένας κλιματικά θετικός ενεργειακός πόλος για την Ελλάδα, αλλά και ένας σημαντικός οικονομικός πυρήνας της ευρύτερης περιοχής και φιλοδοξεί να είναι η καθαρή καρδιά του ενεργειακού μας συστήματος. Έτσι, έχει επενδύσει στο Φυσικό Αέριο, το μεταβατικό καύσιμο μέχρι την πλήρη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας μόνο από ΑΠΕ, το οποίο είναι η πρώτη ύλη των σταθμών παραγωγής της. Εξάλλου, η νέα μονάδα που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021 έχει ως καύσιμο το Φυσικό Αέριο και έτσι το Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου θα εντάξει στο ενεργητικό του μια μονάδα που θα αποδίδει 826MW στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, καθιστώντας το, το πιο ισχυρό και αποδοτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, κάνοντας πράξη την «καθαρή» ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα.

 

 

Η Protergia τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για τους καταναλωτές της. Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρει τα προϊόντα της ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι, «πράσινες» υπηρεσίες όπως το Net Metering και η Ηλεκτροκίνηση έρχονται να δώσουν και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συμβάλλουν κι εκείνοι σε ένα πιο ουδέτερο αποτύπωμα.

 

 

Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητάς μας στο φυσικό περιβάλλον συνιστά μια συνεχή διαδικασία, η οποία μάλιστα εξελίσσεται κάθε χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία μεριμνά για τη σταθεροποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών της διαδικασιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.

Βασικοί άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της εταιρείας:
•    Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει πέραν των νομικών της υποχρεώσεων.
•    Ενσωμάτωση αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αποφάσεις και τις διαδικασίες της.
•    Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, καταγραφή και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, διενέργεια τακτικών ελέγχων και ασκήσεων επιβεβαίωσης εφαρμογής και αξιολόγησης των μέτρων.
•    Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.
•    Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.
•    Υπεύθυνη χρήση νερού πέρα των κανονιστικών απαιτήσεων, μέσω της μείωσης της άντλησης και απόρριψης νερού και της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης.
•    Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
•    Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης.
•    Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε έκτακτα περιβαλλοντικά περιστατικά και διόρθωση κάθε απόκλισης με την υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων.
•    Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.
•    Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης / αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών.
•    Διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και ανά Τομέα Δραστηριοποίησης κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας.
•    Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές και προώθηση κλίματος συνεργασίας.
•    Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.
•    Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών.

 

 

Για τις υπεύθυνες εταιρείες, η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν εξαντλείται ωστόσο μόνο σε θέματα περιβάλλοντος για την Protergia και τη MYTILINEOS. Διαπερνά το σύνολο της δραστηριότητας και λειτουργίας. Γι’ αυτό το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της εταιρείας και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση, η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της καθώς και των τρίτων μερών (συνεργατών, πελατών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών) να εργάζονται ή να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Βασικοί άξονες πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας:
•    Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
•    Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό τους.
•    Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.
•    Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και συνεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
•    Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια.
•    Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
•    Συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και η βελτίωσή τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων.
•    Συνεχής προσπάθεια για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 

Στρατηγικές Προτεραιότητες της Protergia, του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS
•    Μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
•    Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω περαιτέρω επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
•    Κατασκευή νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826MW, για περαιτέρω εδραίωση της θέσης της εταιρείας ως κορυφαίου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
•    Κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά φυσικού αερίου με μερίδιο αγοράς 32%, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας.
•    Ανάπτυξη και διατήρηση ενός δυναμικού και ισορροπημένου χαρτοφυλακίου και η επέκταση στην ενεργειακή αγορά γειτονικών χωρών.

 

 

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS για την Βιώσιμη Ανάπτυξη:
«Η υγεία και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι σε αυτές, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Το συλλογικό μας μέλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δυναμικές και βιώσιμες επιχειρήσεις και κεφαλαιαγορές που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας προς όφελος όλων.

Η κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός μετασχηματισμός, καθώς και η ψηφιακή επανάσταση, αποτελούν τάσεις που ήδη επηρεάζουν και θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις δραστηριότητες της MYTILINEOS. Κατανοούμε τις επερχόμενες αλλαγές και συνεχίζουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές μέσα από το τρίπτυχο Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και ESG Προσέγγιση λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς μας.

Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη απορρέει κυρίως από την επιχειρηματική μας αποστολή και μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα της παρούσας έκθεσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην αδιάλειπτη και βιώσιμη λειτουργία μας, ενώ συνδέεται στενά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals). Προσβλέπουμε, επιθυμούμε και συμβάλλουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 που αποτελεί το μοναδικό διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρηματική στρατηγική μέσω τριών πυλώνων:
1) Οικονομία με κοινωνικό πρόσωπο, έχοντας ως βασικούς άξονες το μέλλον της εργασίας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
2) Βιωσιμότητα των πρώτων υλών και των αλυσίδων αξίας με βασικές προτεραιότητες τις βιώσιμες προμήθειες, την κυκλική οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεύθυνη διαχείριση των υλικών.
3) Βιώσιμες αγορές και χρηματοδότηση, με εστίαση στη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση, την αειφόρο χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

 

 

Μάθετε περισσότερα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της εταιρείας,εδώ.

 

click2review