Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Εμπορική Δραστηριότητα

A+ A-

Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η Protergia κατέχει ή /και διαχειρίζεται απευθείας ή για λογαριασμό άλλων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό αέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας, καθώς και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Protergia διαθέτει Αιολικά πάρκα (Α/Π), Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Φ/Β) και μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) . Ορισμένα έργα ΑΠΕ λειτουργούν ήδη ενώ άλλα βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης (κατασκευής ή αδειοδότησης), σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εμπορική δραστηριότητα της Protergia έχει ως κύριο σκοπό τη χονδρική και λιανική εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται στις σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας.

click2review