Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Διοικητικό Συμβούλιο Protergia A.E.

A+ A-

Ντίνος Μπενρουμπή του Αβραμ-Αλμπέρτο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Τσαγκάρης του Παναγιώτη, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Σταματίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Κυριάκος Μπερδεμπές του Αριστοδήμου, Μέλος

Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Μέλος

Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, Μέλος

click2review