Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού

A+ A-

Η MYTILINEOS, αναγνωρίζοντας, ότι η διάχυση βασικών αξιών και προτύπων στην εφοδιαστική της αλυσίδα αποτελεί βασικό συστατικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, δημοσιεύει την πρώτη έκδοση του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της. Οι αρχές λειτουργίας της εταιρείας σε θέματα Προμηθειών, που περιγράφονται στο συγκεκριμένο Κώδικα, απορρέουν από τις επιχειρηματικές αξίες της εταιρείας.  Για την εταιρεία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Προστασίας, στη Διασφάλιση της Υγείας & της Ασφάλειας, στην εξασφάλιση ορθών Εργασιακών Πρακτικών, στην ενίσχυση της Διαφάνειας και στην παρεμπόδιση της Παιδικής και Καταναγκαστικής εργασίας όπως και στην εφαρμογή καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, στην αλυσίδα εφοδιασμού της, γεγονός που αποφέρει αμφίδρομα οφέλη.

Η Πολιτική Προμηθειών, που ακολουθεί η MYTILINEOS, δεν κάνει διάκριση μεταξύ τοπικών και μη, προμηθευτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, η στήριξη των τοπικών προμηθευτών αποτελεί βασική της πρακτική. Ο όρος «τοπικός προμηθευτής» για την MYTILINEOS αναφέρεται στους προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας, που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, που ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα και η οποία επεκτείνεται προοδευτικά, ανάλογα με τις ανάγκες της, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Τα κριτήρια, που ακολουθεί η εταιρεία στην επιλογή των προμηθευτών της, χαρακτηρίζονται από αξιοκρατία και διαφάνεια και είναι:

  • η τιμολογιακή πολιτική,
  • η ποιότητα των προϊόντων,
  • η εξυπηρέτηση του πελάτη,
  • η συμμόρφωση με τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
  • η συνολική εικόνα στην αγορά του εκάστοτε συνεργάτη.

 

Η MYTILINEOS, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, στοχεύει με συνέπεια στην έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών και των συνεργατών της, όπως ορίζεται στις συμβάσεις, που συνάπτονται. 

 

Δείτε εδώ τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της MYTILINEOS.

 

 

 

click2review