Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Διαχείριση φυσικού αερίου

A+ A-

Για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε φυσικό αέριο (ΦΑ), η Protergia, παρακολουθεί την αγορά του φυσικού αερίου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στοχεύοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους προμήθειας ΦΑ της εταιρείας είτε μέσω της αγοράς ΦΑ αγωγού είτε μέσω της αγοράς υγροποιημένου ΦΑ (LNG). Συντάσσει το πρόγραμμα προβλέψεων και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και παρακολουθεί το πρόγραμμα λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, προκειμένου να υπολογίσει τις ανάγκες καυσίμου για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους. Καταρτίζει και διαχειρίζεται συμβάσεις προμήθειας, μεταφοράς και μεταπώλησης φυσικού αερίου, παρακολουθεί την πραγματοποιηθείσα κατανάλωση και το κόστος καυσίμου, ως προς τον προϋπολογισμό, και φροντίζει για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών με τους προμηθευτές (μακροχρόνιες και spot συμβάσεις).

click2review