Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis

Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Οικιακό Αυτόνομο 

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου από 01/01/2018 έως 29/02/2020

 

 

Πάγιο (€/μήνα)
Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)
Οικιακό Αυτόνομο
4,50
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] 
+ [0,0088€/kWh]
 
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο από 01/01/2018 έως 08/12/2019   
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
 + [0,0088€/kWh]  + [0,0106 €/kWh]
  Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο Double 25%

Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%

(έως Σεπ 2018)

Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο Double 30%

(από Οκτ 2018 έως Φεβ 2020)

Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 15%

(από Οκτ 2018 έως Νοε 2019)

 Πάγιο €/μήνα 4,5 2,5 2,5 3,5 3,5
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)          
Φεβρουάριος 2018 0,02733 0,02049 0,02186 - -
Μάρτιος 2018 0,02724 0,02043 0,02179 - -
Απρίλιος 2018 0,02957 0,02218 0,02366 - -
Μάιος 2018 0,02962 0,02222 0,0237 - -
Ιούνιος 2018 0,02976 0,02232 0,02381 - -
Ιούλιος 2018 0,03206 0,02405 0,02565 - -
Αύγουστος 2018 0,03183 0,02387 0,02547 - -
Σεπτέμβριος 2018 0,03197 0,02398 0,02558 - -
Οκτώβριος 2018 0,03411 0,02558 0,02728 0,02513 0,03052
Νοέμβριος 2018 0,03375 0,02531 0,02700 0,02489 0,03022
Δεκέμβριος 2018 0,03351 0,02513 0,02681 0,02472 0,03002
Ιανουάριος 2019 0,03422 0,02567 0,02738 0,02521 0,03062
Φεβρουάριος 2019 0,03437 0,02578 0,02749 0,02532 0,03074
Μάρτιος 2019 0,03429 0,02572 0,02743 0,02526 0,03067
Απρίλιος 2019 0,03273 0,02455 0,02619 0,02417 0,02935
Μάιος 2019 0,03258 0,02444 0,02607 0,02407 0,02922
Ιούνιος 2019 0,03275 0,02457 0,02620 0,02419 0,02937
Ιούλιος 2019 0,03259 0,02444 0,02607 0,02408 0,02923
Αύγουστος 2019 0,03292 0,02469 0,02634 0,02431 0,02952
Σεπτέμβριος 2019 0,03284 0,02463 0,02627 0,02424 0,02944
Οκτώβριος 2019 0,03227 0,02421 0,02582 0,02385 0,02896
Νοέμβριος 2019 0,03220 0,02415 0,02576 0,02380 0,02890
Δεκέμβριος 2019 0.03217 0,02413 0,02573 0,02378 0,02887
Ιανουάριος 2020 0,03136 0,02352 0,02509 0,02321 0,02818
Φεβρουάριος 2020 0,03049 0,02287 0,02439 0,02260 0,02744
Μάρτιος 2020 0,03133 0,02350 0,02507 0,02319 0,02816
Απρίλιος 2020 0,02695 0,02021 0,02156 0,02012 0,02443
Μάιος 2020 0,02533 0,01900 0,02027 0,01899 0,02306
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.