Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Κοινόχρηστο

 

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου από 01/01/2018 έως 15/10/2018

 

 

ΠΑΓΙΟ (€/μήνα)
Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)
Οικιακό Κοινόχρηστο
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,012€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%. 

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου για Οικιακή  Κοινόχρηστη Σύνδεση

 

Φυσικό Αέριο 
Οικιακό Κοινόχρηστο

Προωθητική Double Energy: 
Οικιακό Κοινόχρηστο Double 25%

Προωθητική 
Οικιακό Κοινόχρηστο 20%

Πάγιο €/μήνα
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)

-

-

-

Φεβρουάριος 2018

0,03053

0,02289

0,02442

Μάρτιος 2018 0,03044 0,02283 0,02435
Απρίλιος 2018 0,03277 0,02458 0,02622
Μάιος 2018 0,03282  0,02462 0,02626
Ιούνιος 2018 0,03296 0,02472 0,02637
Ιούλιος 2018 0,03526 0,02645 0,02821
Αύγουστος 2018 0,03503 0,2627 0,02803
Σεπτέμβριος 2018 0,03517 0,02638 0,02814
Οκτώβριος 2018 0,03731 0,02798 0,02984
Νοέμβριος 2018 0,03695 0,02771 0,02956
Δεκέμβριος 2018 0,03671 0,02753 0,02937
Ιανουάριος 2019 0,03742 0,02807 0,02994
Φεβρουάριος 2019 0.03757 0.02818 0.03005
Μάρτιος 2019 0.03749 0.02812 0.02999
Απρίλιος 2019 0.03593 0.02695 0.02875
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%.  
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.