Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

A+ A-

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες

Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η MYTILINEOS διαθέτει θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Aέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας και μονάδες ΑΠΕ.

Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου αποτελούν παγκοσμίως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες επιλογές για ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο Φυσικό Αέριο και ιδιαίτερα για εφαρμογές υπό καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού. Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου επιτρέπουν συντελεστές συνολικής καθαρής απόδοσης οι οποίοι ανάλογα με τον σχεδιασμό, το μέγεθος και το καύσιμο, υπερβαίνουν το 57% υπό συνθήκες ISO.

 Στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας λειτουργεί ήδη από το 2008 η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας, ισχύος 334 MW, ενώ η  μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 444,48 MW, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο 2011.  Η μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 436,6 MW στην Κόρινθο, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο 2012.

Θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο

 

444,48 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της MYTILINEOS, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.


 
444,48 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της MYTILINEOS, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

436,6 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Κόρινθος Power A.E., στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.


 
436,6 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Κόρινθος Power A.E., στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

334 MW Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της MYTILINEOS, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.


 
334 MW Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της MYTILINEOS, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.