Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών

A+ A-
2012
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.