Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2014

A+ A-
21
Μάη
2014

Θετική Αφετηρία που Θέτει τις Βάσεις για Περαιτέρω Διεθνοποίηση και Ανάπτυξη του Ομίλου

Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, διαμορφώθηκε στα €343,3 εκατ., έναντι των € 358,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €67,7 εκατ. από €52,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €15,2 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 36,5%.

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review