Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014

A+ A-
6
Αυγούστου
2014

Αύξηση Κερδοφορίας και Ισχυρές Ταμειακές Ροές

Ο Όμιλος, στο Ά Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα €345,9 εκατ. από €509,7 εκατ. στο τέλος του 2013. Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €653,0 εκατ., έναντι € 730,8 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €120,3 εκατ. από €107,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%.

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review