Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013

A+ A-
7
Αυγούστου
2013

Συνεχιζόμενες αντοχές σε εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς

Στο Α’ Εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €731 εκατ., έναντι των €714 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. από €80 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 28%. Η συγκεκριμένη επίδοση, αν και αγγίζει τα ιστορικά υψηλά του Ομίλου, εν μέρει μόνο αποτυπώνεται στη βελτίωση των καθαρών κερδών, καθώς αυτά επιβαρύνονται από αυξημένες αποσβέσεις (όλα τα εργοστάσια και εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία) και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το Α’ εξάμηνο του 2013 καταγράφεται αύξηση 47% στα €12,5εκ. έναντι €8,5εκ. την ίδια περίοδο του 2012.

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review