Νέα

20
Νοεμβρίου
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2013
Ο Όμιλος ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του και διευρύνει την ανάπτυξη του στις διεθνείς αγορές Στο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.051 εκατ., έναντι των €1.095 εκατ. το 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €183,7 εκατ. από €114,3 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 61%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 131% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2012. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7
Αυγούστου
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
Συνεχιζόμενες αντοχές σε εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς Στο Α’ Εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €731 εκατ., έναντι των €714 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. από €80 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 28%. Η συγκεκριμένη επίδοση, αν και αγγίζει τα ιστορικά υψηλά του Ομίλου, εν μέρει μόνο αποτυπώνεται στη βελτίωση των καθαρών κερδών, καθώς αυτά επιβαρύνονται από αυξημένες αποσβέσεις (όλα τα εργοστάσια και εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία) και υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το Α’ εξάμηνο του 2013 καταγράφεται αύξηση 47% στα €12,5εκ. έναντι €8,5εκ. την ίδια περίοδο του 2012. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15
Μαΐου
2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2013
Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σταθεροποίηση στον κύκλο εργασιών και τα καθαρά κέρδη Στο Α’ Τρίμηνο του 2013, ο Όμιλος καταγράφει σταθερά ισχυρή επίδοση από τον Τομέα Έργων EPC, αυξημένη συνεισφορά από τον τομέα της Ενέργειας και επαναφορά σε κερδοφορία του Τομέα Μεταλλουργίας. Η στρατηγική διαφοροποίησης της δραστηριοποίησης του Ομίλου και ο περιορισμός της έκθεσης στο εγχώριο περιβάλλον, αποτελέσαν το μοχλό επίτευξης βελτιωμένης κερδοφορίας στο ξεκίνημα του 2013. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27
Μαρτίου
2013
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2012
Όμιλος Μυτιληναίος: ισχυρές αντοχές σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον Το 2012, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέγραψε μεγέθη που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα ιστορικά υψηλά του 2011. Η συγκεκριμένη επίδοση, παρά την πρωτοφανή σε βάθος και χρονική διάρκεια ύφεση στην εγχώρια αγορά, αλλά και το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, υπογραμμίζει το ανθεκτικό προφίλ του Ομίλου. Το 2012, ο Όμιλος ισχυροποίησε τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες του, επιτυγχάνοντας στον τομέα των Έργων EPC τη διείσδυση σε νέες αγορές, στον Τομέα Μεταλλουργίας τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των εξαγωγών, και στον τομέα της Ενέργειας την ενίσχυση του μεριδίου του στην εγχώρια αγορά. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Σεπτεμβρίου
2012
Η Protergia έλαβε πιστοποίηση από την TUV HELLAS
Πιστοποίηση από την TUV HELLAS OHSAS 18001:2007     Η Protergia έλαβε πιστοποίηση από την TUV HELLAS για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Σεπτεμβρίου
2012
Η Protergia έλαβε πιστοποίηση από την TUV HELLAS
Πιστοποίηση από την TUV HELLAS EN ISO 14001:2004     Η Protergia έλαβε πιστοποίηση από την TUV HELLAS για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ