Νέα

18
Μαρτίου
2015
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2014
Σημαντική Άνοδος Καθαρής και Λειτουργικής Κερδοφορίας Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.233 εκατ., έναντι των €1.403 εκατ. το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €253,9 εκατ. από €225,3 εκατ. το 2013, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη επίδοση του Τομέα της Μεταλλουργίας και στις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Έργων EPC. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €64,9 εκατ. έναντι €15,9 εκατ. το προηγούμενο έτος. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Νοεμβρίου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014
Θεαματική Άνοδος Λειτουργικής και Καθαρής Κερδοφορίας Στο Εννεάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €927,6 εκατ., έναντι €1.051,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €184,1 εκατ. από €164,5 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €44,9 εκατ., από κέρδη €24,8 εκατ. (ή σε συγκρίσιμη βάση ζημιών €2,7 εκατ. έχοντας αφαιρέσει το έκτακτο έσοδο που κατεγράφη από τη Διαιτησία ΔΕΗ – Αλουμινίου) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6
Αυγούστου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
Αύξηση Κερδοφορίας και Ισχυρές Ταμειακές Ροές Ο Όμιλος, στο Ά Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα €345,9 εκατ. από €509,7 εκατ. στο τέλος του 2013. Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαμορφώθηκε στα €653,0 εκατ., έναντι € 730,8 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €120,3 εκατ. από €107,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21
Μαΐου
2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2014
Θετική Αφετηρία που Θέτει τις Βάσεις για Περαιτέρω Διεθνοποίηση και Ανάπτυξη του Ομίλου Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, διαμορφώθηκε στα €343,3 εκατ., έναντι των € 358,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €67,7 εκατ. από €52,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €15,2 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 36,5%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29
Απριλίου
2014
Η Protergia δίνει ενέργεια στις δικές σου ανάγκες
Η Protergia, 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. Με μια φιλοσοφία η οποία στηρίζεται σε πραγματικά ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης, μηνιαίο λογαριασμό και επιβράβευση των πελατών, η Protergia κάνει καθημερινότητα το μήνυμά της, «Δίνουμε ενέργεια στις δικές σου ανάγκες». Στο website της εταιρείας www.protergia.gr ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Protergia στο 18311, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, αλλά και να βρουν απαντήσεις σε τυχόν απορίες. Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθειά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26
Μαρτίου
2014
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013
 Ισχυρά μεγέθη με έμφαση στη διεθνοποίηση, λειτουργική κερδοφορία και ρευστότητα Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2013 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.403 εκατ., έναντι των €1.454 εκατ. το 2012. Αύξηση της τάξης του 35% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €231,9 εκατ. από €171,2 εκατ. το 2012, κατά την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφηκε πλήρης λειτουργία του συνόλου του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €19,1 εκατ. το προηγούμενο έτος. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ