Νέα

23
Μαρτίου
2016
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2015
Συνεχής Ανάπτυξη σε Συνθήκες Αρνητικού Διεθνούς και Εγχώριου Περιβάλλοντος  Το 2015 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης και συνέχισε να ενισχύει τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες εστιάζοντας στην είσοδο σε νέες αγορές στον Τομέα των Έργων EPC, στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
25
Νοεμβρίου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο Εννεάμηνο του 2015, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά την πίεση που ασκούν το αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και οι καθυστερήσεις επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στη διασφάλιση αυξημένης ρευστότητας, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας, όπως και στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.   Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5
Οκτωβρίου
2015
Ανακοινώσεις REMIT
 Ο Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT), θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς, την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.   Η Protergia θα δημοσιεύει στις σελίδες αυτές πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες παραγωγής της, που θεωρεί ότι συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5
Αυγούστου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €636,5 εκατ., έναντι των €653,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 2,5%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €118,7 εκατ. από €120,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €32,8 εκατ., έναντι €24,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.   Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27
Μαΐου
2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2015
Αύξηση λειτουργικών και καθαρών κερδών ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εξωστρέφειας των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €320,6 εκατ., έναντι των € 343,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 6,6%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €74,7 εκατ. από €67,7 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2014 (αύξηση 10,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,8 εκατ., έναντι €15,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7%. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6
Μαΐου
2015
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στοιχεία και Πληροφορίες 5ης Εταιρικής Χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκέμβριου 2014 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Στοιχεία και Πληροφορίες 5ης Εταιρικής Χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκέμβριου 2014 Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ