Νέα

12
Μαΐου
2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις απόδοσης καταβεβλημένων ποσών     Σε σχέση με το ευρισκόμενο στην δημόσια επικαιρότητα, τις τελευταίες μέρες, ζήτημα των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβλημένων ποσών λογαριασμών ενέργειας καταναλωτών από φορείς που έχουν εισπρακτικό ρόλο προς τους προμηθευτές ενέργειας, και τις συνέπειες τους στους καταναλωτές, η Μυτιληναίος ΑΕ ενημερώνει τους πελάτες της («Πελάτες Protergia») ότι η εφαρμογή της έκπτωσης για εμπρόθεσμη πληρωμή και η αντιμετώπιση οφειλών Πελατών Protergia ως ληξιπρόθεσμων, δεν εξαρτώνται και ουδέποτε εξαρτήθηκαν από τον χρόνο απόδοσης των σχετικών ποσών από τους εισπράττοντες φορείς προς αυτήν, αλλά από την πραγματική ημερομηνία πληρωμής από τον πελάτη προς τον φορέα είσπραξης, σύμφωνα με ενημέρωση πληρωμών πελατών  που λαμβάνει καθημερινά η εταιρεία από τους εισπράττοντες φορείς μέσω ηλεκτρονικών αρχείων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19
Απριλίου
2017
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης  Κατεβάστε το αρχείο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28
Μαρτίου
2017
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016
Το 2016, η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού  σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω μιας νέας ευέλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Παράλληλα το 2016 ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «ΑτΕ») ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC. Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.246,1 εκατ. έναντι €1.382,9 εκατ. το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €222,4 εκατ. από €234,4 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €34,2 εκατ., έναντι €47,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.  Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14
Δεκεμβρίου
2016
Ανακοίνωση - “ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ”
Έναρξη Εταιρικών Μετασχηματισμών Ομίλου Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΜΕΤΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο εξής η «ΑτΕ»), «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia Thermo») αποφάσισαν την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3
Αυγούστου
2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2016
ΘΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2016 Στο Α’ Εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις τόσο του εγχώριου, όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος, θέτοντας τη βάση για επίτευξη ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας μέσω της ενδυνάμωσης της παρουσίας της PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της συνεχούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Μεταλλουργίας και της διείσδυσης σε νέες αγορές στον Τομέα Έργων ΕPC. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30
Ιουνίου
2016
Η PROTERGIA ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η Protergia στα Καταστήματα Cosmote & Γερμανός   Από το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα διατίθενται ανταγωνιστικά προϊόντα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της PROTERGIA για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κατεβάστε το αρχείο 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ