Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

A+ A-

Κοινόχρηστο

 

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 ΠΑΓΙΟ (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Κοινόχρηστο
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0136€/kWh]

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
  

*Σε σχέση με το Βασικό Προμηθευτή. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/11/2019, για 24μηνη σύμβαση.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Κοινόχρηστη Σύνδεση

 
Προωθητική Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο
Προωθητική Double Energy Οικιακό Κοινόχρηστο 30%
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 15%
Πάγιο € / μήνα- - - -
Οκτώβριος 2018 0,03891 0,02723 0,03307
Νοέμβριος 2018 0,03855 0,02699 0,03227
Δεκέμβριος 2018 0,03831 0,02682 0,03257
Ιανουάριος 2019 0,03902 0,02731 0,03317
Φεβρουάριος 2019 0,03917 0,02742 0,03329
Μάρτιος 2019 0,03909 0,02736 0,03322
Απρίλιος 2019 0.03753 0.02627 0.03190
Μάιος 2019 0.03738 0.02617 0.03177
Ιούνιος 2019 0,03755 0,02629 0,03192
Ιούλιος 2019 0,03739 0,02618 0,03178
Αύγουστος 2019 0,03772 0,02641 0,03207
Σεπτέμβριος 2019 0,03764 0,02634 0,03199
Οκτώβριος 2019 0,03707 0,02595 0,03151

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου από 01/01/2018 έως 15/10/2018

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα