Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

A+ A-

Κοινόχρηστο

 

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 ΠΑΓΙΟ (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Κοινόχρηστο
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0136€/kWh]

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%. 
 

 

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/03/2019, για 24μηνη σύμβαση.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Κοινόχρηστη Σύνδεση

 
Προωθητική Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο
Προωθητική Double Energy Οικιακό Κοινόχρηστο 30%
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 15%
Πάγιο € / μήνα- - - -
Οκτώβριος 2018 0,03891 0,02723 0,03307
Νοέμβριος 2018 0,03855 0,02699 0,03227
Δεκέμβριος 2018 0,03831 0,02682 0,03257
Ιανουάριος 2019 0,03902 0,02731 0,03317

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου από 01/01/2018 έως 15/10/2018

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 13%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα