Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

A+ A-

Κοινόχρηστο

 

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 ΠΑΓΙΟ (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Κοινόχρηστο
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0136€/kWh]

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
  

 Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/04/2020, για 24μηνη σύμβαση.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Κοινόχρηστη Σύνδεση

 
Προωθητική Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο
Προωθητική Double Energy Οικιακό Κοινόχρηστο 30%
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 20%
Πάγιο € / μήνα- - - -
Οκτώβριος 2018 0,03891 0,02723 -
Νοέμβριος 2018 0,03855 0,02699 -
Δεκέμβριος 2018 0,03831 0,02682 -
Ιανουάριος 2019 0,03902 0,02731 -
Φεβρουάριος 2019 0,03917 0,02742 -
Μάρτιος 2019 0,03909 0,02736 -
Απρίλιος 2019 0.03753 0.02627 -
Μάιος 2019 0.03738 0.02617 -
Ιούνιος 2019 0,03755 0,02629 -
Ιούλιος 2019 0,03739 0,02618 -
Αύγουστος 2019 0,03772 0,02641 -
Σεπτέμβριος 2019 0,03764 0,02634 -
Οκτώβριος 2019 0,03707 0,02595 -
Νοέμβριος 2019 0,03700 0,02590 -
Δακέμβριος 2019 0,03697 0,02588 0,02957
Ιανουάριος 2020 0,03616 0,02531 0,02893
Φεβρουάριος 2020 0,03529 0,02470 0,02823

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου από 01/01/2018 έως 15/10/2018

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα