Φυσικό Αέριο για την Επιχείρηση

A+ A-

Φυσικό Αέριο για Επαγγελματίες

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

 

 Πάγιο (€/μήνα) 
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh) 
Εμπορικό
-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] 
+ [0,0093€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 
 
Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/04/2020, για 24μηνη σύμβαση.

 

 
Φυσικό Αέριο Οικιακό Εμπορικό
Προωθητική Εμπορικό Double 20%
Προωθητική Εμπορικό 15%
Πάγιο € / μήνα- - - -
Οκτώβριος 2018 0,03461 0,02768 0,02941
Νοέμβριος 2018 0,03425 0,02740 0,02911
Δεκέμβριος 2018 0,03401 0,02721 0,02891
Ιανουάριος 2019 0,03472 0,02778 0,02951
Φεβρουάριος 2019 0,03487 0,02789 0,02964
Μάρτιος 2019 0,03479 0,02783 0,02957
Απρίλιος 2019 0,03323 0,02659 0,02825
Μάιος 2019 0,03308 0,02647 0,02812
Ιούνιος 2019 0,03325 0,02660 0,02827
Ιούλιος 2019 0,03309 0,02647 0,02813
Αύγουστος 2019 0,03342 0,02674 0,02841
Σεπτέμβριος 2019 0,03334 0,02667 0,02834
Οκτώβριος 2019 0,03277 0,02622 0,02786
Νοέμβριος 2019 0,03270 0,02616 0,02779
Δεκέμβριος 2019 0,03267 0,02613 0,02777
Ιανουάριος 2020 0,03186 0,02549 0,02708
Φεβρουάριος 2020 0,03099 0,02479 0,02634

 

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου από 01/01/2018 έως 15/10/2018

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα