Φυσικό Αέριο - Αυτόνομη Σύνδεση

A+ A-

Αυτόνομο

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/09/2018, για 24μηνη σύμβαση.

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 Πάγιο (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Αυτόνομο
4,50
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] 
+ [0,0088€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%. 
 
 
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου για Οικιακή Αυτόνομη Σύνδεση
  Φυσικό Αέριο 
Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy: 
Οικιακό Αυτόνομο Double 25%
Προωθητική 
Οικιακό Αυτόνομο 20%

Πάγιο €/μήνα
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)

4,5

2,5

2,5

Φεβρουάριος 2018

0,02733

0,02049

0,02186

Μάρτιος 2018 0,02724 0,02043 0,02179
Απρίλιος 2018 0,02957 0,02218 0,02366
Μάιος 2018 0,02962 0,02222 0,02370
Ιούνιος 2018 0,02976 0,02232 0,02381
Ιούλιος 2018 0,03206 0,02405 0,02565
Αύγουστος 2018 0,03183 0,02381 0,02547

 

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%.  
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 13%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα