Φυσικό Αέριο - Αυτόνομη Σύνδεση

A+ A-

Αυτόνομο

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 Πάγιο (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Αυτόνομο
3,50
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] 
+ [0,0106€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

*Σε σχέση με το Βασικό Προμηθευτή. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/04/2020, για 24μηνη σύμβαση.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Αυτόνομη Σύνδεση

 
Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy Οικιακό Αυτόνομο MAX 
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 20%
Πάγιο € / μήνα 4,5 3,5 3,5
Οκτώβριος 2018 0,03591 0,02513 -
Νοέμβριος 2018 0,03555 0,02489 -

Δεκέμβριος 2018

0,03531 0,02472 -
Ιανουάριος 2019 0,03602 0,02521 -
Φεβρουάριος 2019 0,03617 0,02532 -
Μάρτιος 2019 0,03609 0,02526 -
Απρίλιος 2019 0,03453 0,02417 -
Μάιος 2019 0,03438 0,02407 -
Ιούνιος 2019 0,03455 0,02419 -
Ιούλιος 2019 0,03439 0,02408 -
Αύγουστος 2019 0,03472 0,02431 -
Σεπτέμβριος 2019 0,03464 0,02424 -
Οκτωβριος 2019 0,03407 0,02385 -
Νοέμβριος 2019 0,03400 0,02380 -
Δεκέμβριος 2019 0,03397 0,02378 0,02717
Ιανουάριος 2020 0,03316 0,02321 0,02653
Φεβρουάριος 2020 0,03229 0,02260 0,02583

Δείτε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις φυσικού αερίου από 01/01/2018 έως 08/12/2019

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα