Φυσικό Αέριο - Αυτόνομη Σύνδεση

A+ A-

Αυτόνομο

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

 

 Πάγιο (€/μήνα)
 Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)  
Οικιακό Αυτόνομο
4,50
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] 
+ [0,0106€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

*Σε σχέση με το Βασικό Προμηθευτή. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/11/2019, για 24μηνη σύμβαση.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Αυτόνομη Σύνδεση

 
Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy Οικιακό Αυτόνομο MAX 
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 15%
Πάγιο € / μήνα 4,5 3,5 3,5
Οκτώβριος 2018 0,03591 0,02513 0,03052
Νοέμβριος 2018 0,03555 0,02489 0,03022

Δεκέμβριος 2018

0,03531 0,02472 0,03002
Ιανουάριος 2019 0,03602 0,02521 0,03062
Φεβρουάριος 2019 0,03617 0,02532 0,03074
Μάρτιος 2019 0,03609 0,02526 0,03067
Απρίλιος 2019 0,03453 0,02417 0,02935
Μάιος 2019 0,03438 0,02407 0,02922
Ιούνιος 2019 0,03455 0,02419 0,02937
Ιούλιος 2019 0,03439 0,02408 0,02923
Αύγουστος 2019 0,03472 0,02431 0,02952
Σεπτέμβριος 2019 0,03464 0,02424 0,02944
Οκτωβριος 2019 0,03407 0,02385 0,02896

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

 

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα