Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Protergia

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

A+ A-
H στρατηγική μας
H στρατηγική μας
Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου της MYTILINEOS για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.
Δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.
Όλες οι δημοσιεύσεις Ε.Κ.Ε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνία για θέματα Ε.Κ.Ε.
Επικοινωνία για θέματα Ε.Κ.Ε.