Ειδικά για χαρτοφυλάκια επαγγελματικών ακινήτων η Protergia σε συνεργασία με τον Όμιλο SingularLogic παρέχει υπηρεσίες Energy Efficiency Outsourcing.

 

  • Energy Efficiency Advisory Services

 Υπηρεσίες BIG DATA analytics, μελέτες οικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας ενεργειακών αναβαθμίσεων, αναλύσεις «κόστους κύκλου ζωής του κτιριακού αποθέματος» (LCCA-Life Cycle Cost Analysis)

 

  • Smart Metering Services

​Υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων υποδομών και δικτύων έξυπνων μετρητών – smart metering

 

  • Portfolio Control Center

Ψηφιακό κέντρο διαχείρισης αυτοματοποιημένων σημάτων, δυναμικού ελέγχου και παρέμβασης σε ενεργοβόρο εξοπλισμό και υποδομές, καθώς και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αναφοράς σφαλμάτων για HVAC, φωτισμό, εν γένει κτιριακές υποδομές, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, εξοπλισμό πληροφορικής κ.α.

 

  • ICT Infrastructure Services

Υπηρεσίες λειτουργικής διασύνδεσης ψηφιακών υποδομών Ενεργειακής Διαχείρισης με λοιπά πληροφορικά συστήματα (π.χ. Οικονομικής & Εμπορικής Διαχείρισης, Κοστολόγησης Παραγωγής, Προμηθειών κλπ.