Ενεργειακό Χαρτοφυλάκιο - Protergia

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

A+ A-

Ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί ειδική πλατφόρμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ενώ για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο αναπτύσσεται και στην διαχείριση – εμπορία φυσικού αερίου. 
Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται ενεργά, από το 2008, στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Η εταιρεία είναι μέλος της Ελληνικής και Ιταλικής αγοράς ενέργειας (χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας) και πραγματοποιεί συναλλαγές με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), Βουλγαρία, Τουρκία, Ουγγαρία και Ρουμανία.