Ε.Κ.Ε. & Επιχειρηματική Στρατηγική - Protergia

Ε.Κ.Ε. & Επιχειρηματική Στρατηγική

A+ A-

Η οικιοθελής δέσμευσή μας να ενσωματώσουμε τις αρχές της Ε.Κ.Ε. και της βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρείν της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώνει ένα  πλαίσιο εφαρμογής που διαπερνά όλο το μοντέλο διοίκησης της εταιρείας μας και αφορά κυρίως τους τομείς:

της Ασφάλειας και Υγιεινής, της Ενίσχυσης της Διαφάνειας, της Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Βελτίωσης των Εργασιακών Πρακτικών, του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και της Συνεισφοράς μας στις τοπικές κοινωνίες.